Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ bảy, 23/01/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
4672

Online 1

Hôm nay 44

Hôm qua 65

Ủy ban nhân dân

Danh Sách Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

STT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

SĐT

Chức vụ

Hòm thư điện tử

1

Dương Đức Đằng

20/3/1973

Khánh Thịnh – Yên Mô - Ninh Bình

0913.292.506

Chủ tịch UBND thành phố

dangdd.td@ninhbinh.gov.vn

2

Tống Đức Thuận

27/2/1974

Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình

   0983.323.108

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 thuantd.td@ninhbinh.gov.vn

3

Vũ Đình Chiến

17/11/1964

Thái Duyên - Thái Thụy - Thái Bình

0912.030.225

Phó Chủ tịch UBND thành phố

chienvd.td@ninhbinh.gov.vn