Đăng nhập
Ban Thường vụ Thành uỷ Tam Điệp, nhiệm kỳ 2015 – 2020


Ban Thường vụ Thành uỷ Tam Điệp, nhiệm kỳ 2015 – 2020


STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ công tác

01

Đinh Công Toản

06/01/1969

Khánh Phú -Yên Khánh - Ninh Bình

Bí thư Thành uỷ

02

Nguyễn Trung Phong

20/1/1961

P.Tân Thành -TP. Ninh Bình -  Ninh Bình

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ

03

Dương Đức Đằng

20/3/1973

Khánh Thịnh – Yên Mô – Ninh Bình

PBT Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố

04

Hà Ngọc Triệu

15/10/1959 Đồng Phúc - Yên Dũng  -   Bắc Giang
UVTV Thành uỷ, PCT UBND thành phố

05

Vũ Đình Chiến

17/11/1964

Thuỵ Duyên - Thái Thuỵ  - Thái Bình

UVTV Thành uỷ, Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ

06

Lương Mạnh Hùng

02/9/1959

Bình Hàn -TX Hải Dương tỉnh Hải Dương

UVTV Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố

07

Lê Hữu Hùng

12/3/1963

Ninh Khánh – TP Ninh Bình

UVTV Thành uỷ, Trưởng Công an Thành phố

08

Nguyễn Văn Quang

08/8/1970

Thanh Tâm - Thanh Liêm Hà Nam

UVTV Thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

09

Mai Lương Tá

18/3/1972

Yên Nhân – Yên Mô – Ninh Bình

UVTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy

10

Trần Thị Hồng Thanh

06/4/1977

Yên Nhân – Yên Mô Ninh Bình

UVTV Thành uỷ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

11

Hoàng Lê Du

13/8/1965

Hoằng Trinh – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

UVTV Thành uỷ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy