Đăng nhập
  • Tam Điệp phấn đấu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2017

    Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo thành phố Tam Điệp có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng khang trang, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Hiện nay, thành phố Tam Điệp có 100% số xã đạt chuẩn xây dựng NTM và địa phương đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí cuối cùng để được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo đúng quy định.