Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ năm, 13/05/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
11746

Online 1

Hôm nay 18

Hôm qua 74

Nhà máy Xử lý chất thải rắn

1. Cơ cấu bộ máy

-  Lãnh đạo: 1 Giám đốc; 1 Phó Giám đốc

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Bùi Thanh Quang

Giám đốc

2

Lã Phú Dũng

Phó Giám đốc

2. Chức năng, nhiệm vụ

 2.1. Chức năng, nhiệm vụ của nhà máy

 Chức năng: Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình có chức năng thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn thành phân hữu cơ chất lượng cao góp phần bảo vệ môi trường trong tỉnh Ninh Bình.

Nhiệm vụ: Căn cứ vào các quy định phát luật hiện hành của Nhà nước, quy định của tỉnh và Hiệp định vay vốn quỹ EDCF ký ngày 11/10/2004 giữa Bộ Tài chính và ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Tam Điệp quy định nhiệm vụ cụ thể nhiệm vụ cho Nhà máy và tổ chức thực hiện.