Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ bảy, 31/07/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Phòng Quản lý đô thị

Tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị

I. Tổ chức 

  Phòng Quản lý đô thị có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và  Tổ chuyên môn, nghiệp vụ là tổ Quy hoạch - Hạ tầng, tổ Xây dựng, tổ Giao thông và tổ Tổng hợp. Trong đó:         

STT

Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh

Quê quán

Chức vụ

SĐT   Hòm thư

1

Vũ Toàn Thắng

20/7/1976 Khánh thiện, Yên Khánh, Ninh Bình Trưởng phòng 0917.709.393 thangvt.tptd@ninhbinh.gov.vn

2

Hoàng Văn Khang             

11/7/1980

Kim Sơn, Ninh Bình

Phó Trưởng phòng

 0986.133.598  khanghv.td@ninhbinh.gov.vn
3

Dương Thị Tuyết Nhung

12/10/1980 Khánh Thịnh, Yên Mô Phó Trưởng phòng 0399.092.742 nhungdtt.td@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Tam Điệp.

Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

III. Chức năng

Phòng Quản lý đô thị có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về: xây dựng; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý (gồm: thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão), quản lý nhà sở hữu nhà nước theo Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

IV. Nhiệm vụ

- Trình UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, 
kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng về phát triển các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực được phân công sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công.

- Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, cấp và thu hồi các loại giấy phép xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra và đề xuất xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, thuộc các lĩnh vực được phân công trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công cho cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố quy định. về lĩnh vực được phân công cho cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
18201

Online 1

Hôm nay 21

Hôm qua 67