Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ bảy, 31/07/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Cải cách thủ tục hành chính thành phố Tam Điệp 2019-2020

Thứ năm, 22/10/2020 18 lượt xem

Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn trên thành phố Tam Điệp 2019.

http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/cchc/kh_129_trien_khai_cong_tac_kiem_soat_thu_tuc_hanh_chinh_tp_2019.pdf

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo.

http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/cchc/KH_114_Khac_phuc_nhung_ton_tai_han_che_trong_cong_tac_CCHC_nam_2019_va_nhung_nam_tiep_theo.pdf

Kế hoạch số 77/KH-UBND: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và văn thư, lưu trữ của

thành phố Tam Điệp  2020.

http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/cchc/ke_hoach_kiem_tra_cchc_xdcq_vtlt_2020_20200904014901283280_signed20200904030830.pdf

Kết luận số 317/KH-UBND: Kết luận công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và văn thư, lưu trữ của

thành phố Tam Điệp 2020.

http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/cchc/KH_317_Kiem_tra_cong_tac_CCHC_xay_dung_chinh_quyen_tai_cac_phong_va_UBND_cap_xa__20201113045351396390_signed20201113045557.pdf

Kế hoạch số 97/KH-UBND: Cải cách hành chính thành phố Tam Điệp năm 2020.

http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/cchc/KH_97_CCHC_thanh_pho_TD_nam_2020.pdf

Thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và văn thư lưu trữ năm 2020 đối với các phòng, đơn vị và UBND cấp xã thuộc thành phố Tam Điệp.

http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/cchc/thong_bao_lich_kiem_tra_cchc_vtlt_xdcq_nam_2020_20200915025338290303_signed20200916083017.pdf

 

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
18202

Online 1

Hôm nay 22

Hôm qua 67