Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ năm, 13/05/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
11746

Online 2

Hôm nay 18

Hôm qua 74

Triển khai Nghị định số 11/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định

Thứ hai, 25/05/2020 144 lượt xem

Triển khai Nghị định số 11/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-11-2019-ND-CP-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-nop-ban-sao-thuoc-Bo-Van-hoa-406243.aspx