Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 05/10/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
BQL Chợ Đồng Giao

Danh sách lãnh đạo, vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của BQL chợ Đồng Giao

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ: banquanlychodonggiao.td@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và Tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

 

Hòm thư công vụ

1

Ngô Hồng Quang

Phó trưởng Ban

H. Hoa Lư,

tỉnh Ninh Bình

03/6/1974

0989.545.939

Quangnh.td.@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí, chức Năng

Ban quản lý chợ Đồng Giao có chức năng: Quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoạt động tại chợ theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự  an toàn xã hội tại khu vực chợ.

III. Nhiệm vụ, Quyền hạn

Ban quản lý chợ Đồng giao có trách nhiệm thực hiện các quy định tại nghị định số 02/2003/NĐ-CP của chính phủ và có quyền hạn sau đây:

1. Trình UBND thành phố ra quyết định.

- Phê duyệt phương án, sử dụng địa điểm kinh doanh và bố trí sắp xếp ngành ghề  kinh doanh tại chợ.

- Quy đinh việc sử dụng, thuê, thời gian thuê và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ.

- Phê duyệt Nội quy chợ.

- Phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường , an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

- Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoat động của chợ khi có nhu cầu.

 2. Quyết định tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân  sử dụng hoặc thuê địa điềm kinh doanh tại chợ Đồng Giao theo phương án đã được duyệt.Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có. Ban Quản lý  chợ được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân không phải tổ chức đấu thầu.

3.  Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê địa điểm kinh doanh tại chợ theo phương án đã được duyệt.

4.  Tổ chức quản lý điều hành chợ hoạt động có tổ chức, thực hiện Nội quy chợ và sử lý các vi phạm Nội quy chợ.

5.  Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường , an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

6 . Tổ chức kinh doanh phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hoá, vệ sinh môi trường , ăn uống vui chơi, giải trí  cung cấp thông tin thị trường , kiểm định số lượng , chất lượng hàng hoá và các hoạt động khác, trong phạm vi chợ phù hợp quy định của pháp luật theo hướng văn minh hiện đại.

7. Tổ chức thu , nộp tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh của các thương nhân tại chợ và các loại phí, lệ phí về chợ theo đúng quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức thông tin kinh tế- xã hội phổ biến hướng dẫn thực hiện  các chính sách , các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ.Tổ chức các hoạt động văn hoá - xã hội tại chợ.

9. Chịu trách nhiệm  quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban quản lý chợ  theo quy dịnh của pháp luật.

10.  Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước  theo quy định của pháp luật.

Đăng nhập

381342

21

358