Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 09/06/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và văn thư lưu trữ năm 2022

Thứ Ba, 29/11/2022 403 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND thành phố, từ ngày 24-25/11/2022, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và Văn thư, lưu trữ do UBND thành phố thành lập đã tiến hành kiểm tra tại phường Tây Sơn, xã Đông Sơn và phòng Y tế thành phố.

Quang cảnh Tổ kiểm tra tại phường Tây Sơn

Tại các đơn vị, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện chỉ đạo điều hành cải cách hành chính và kết quả thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Cùng với đó, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng chính quyền, công tác Văn thư - Lưu trữ tại các đơn vị.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã quan tâm thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chú trọng đẩy mạnh các nội dung thực hiện chuyển đổi số như tăng cường giải quyết TTHC trực tuyến; 100% cán bộ, công chức đã sử dụng thư công vụ trong giao dịch công việc; 100% công chức chuyên môn sử dụng chữ ký số cá nhân trong quy trình ban hành văn bản điện tử; Trang thông tin điện tử của xã, phường đã được cập nhật, đăng tải thông tin, phản ánh các hoạt động kinh tế - xã hội; văn bản chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị được kiểm tra còn một số hạn chế như: Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa khoa học gây khó khăn cho tổ chức, công nhân trong quá trình tra cứu. Vẫn còn tình trạng xử lý hồ sơ TTHC trễ hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chưa cao. Chưa thực hiện niêm yết công khai Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ phận Một cửa cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của phường, xã.

Thông qua kiểm tra, các thành viên Tổ kiểm tra đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị. Trong thời gian tới, trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và văn thư - lưu trữ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển.

Vũ Trọng Hội

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
269575

Trực tuyến: 10

Hôm nay: 504