Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 09/06/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị

Thứ Ba, 04/10/2022 450 lượt xem

Nhằm tiếp tục duy trì thực hiện giám sát việc chấp hành và thực thi công vụ, thực hiện quy chế văn hóa công sở; tích cực hưởng ứng Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, trong tháng 9, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, duy trì thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ công tác thành phố kiểm tra việc thực thi công vụ tại xã Quang Sơn.

Tại các đơn vị, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và thiết lập biên bản làm việc tại thời điểm kiểm tra. Qua kiểm tra, theo dõi nhận thấy, các đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ; có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành và tăng cường nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các đợt kiểm tra trước.

Trong tháng 9, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì tốt nền nếp kỷ luật, kỷ cương công vụ, chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc; duy trì thực hiện công tác vệ sinh môi trường đảm bảo thân thiện, khoa học, gọn gàng, sạch sẽ. Đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành tốt việc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ. Có thái độ lịch sự, nhã nhặn, đúng mực khi tiếp công dân. Trong tháng, UBND các phường, xã đã quan tâm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, chú trọng đẩy mạnh các nội dung thực hiện chuyển đổi số như tăng cường giải quyết TTHC trực tuyến; thành lập và kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ chức tập huấn cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, tổ dân phố; tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho 17 lãnh đạo UBND các phường, xã; duy trì và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015… Tiêu biểu trong các đơn vị được kiểm tra là xã Quang Sơn, UBND xã đã thực hiện 100% văn bản ký số điện tử theo quy định; 100% cán bộ, công chức đã sử dụng  thư công vụ trong giao dịch công việc; 100% công chức chuyên môn sử dụng chữ ký số cá nhân trong quy trình ban hành văn bản điện tử; Trang thông tin điện tử của xã thường xuyên được cập nhật, đăng tải thông tin, phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế - xã hội; văn bản chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể …

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Tổ công tác của thành phố đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tiếp theo để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất  lượng thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Dương

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
269517

Trực tuyến: 13

Hôm nay: 446