Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 30/06/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

CUỘC THI Trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2021

Thứ Ba, 27/07/2021 188 lượt xem

CUỘC THI Trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2021

CUỘC THI

Trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2021

 

Ngày 27/7/2021,Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 28/KH-STTTT về việc tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet” năm 2021, theo đó

1.Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung thi: Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyển điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số:

 - Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2025;

 - Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành từ năm 2020 đến nay

3. Hình thức tham gia Cuộc thi

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2021 (theo Thể lệ của Ban Tổ chức) được tổ chức tại địa chỉ website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết

Cuộc thi Cuộc thi được tổ chức thành 4 kỳ trong năm 2021 (Ban Tổ chức chấm giải theo từng kỳ và trao giải vào cuối mỗi kỳ thi).

 - Kỳ 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/8/2021 và kết thúc vào ngày 30/8/2021

- Kỳ 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/9/2021 và kết thúc vào ngày 30/9/2021.

 - Kỳ 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/10/2021 và kết thúc vào ngày 30/10/2021.

- Kỳ 4: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/11/2021 và kết thúc vào ngày 30/11/2021

5. Số lượng giải thưởng

Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi kỳ gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích.

6. Hình thức khen thưởng

 Cá nhân đạt giải tại Cuộc thi được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

(Chi tiết Kế hoạch số 28/KH-STTTT ngày 27/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet” năm 2021)

/public/userfiles/k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch/nam_2021/t7/kh_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_cu%E1%BB%99c_thi_tr%E1%BA%AFc_nghi%E1%BB%87m_t%C3%ACm_hi%E1%BB%83u_v%E1%BB%81_chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%95i_s%E1%BB%91_tr%C3%AAn_m%E1%BA%A1ng_internet_n%C4%83m_2021.pdf

 

                                                                                        Ban biên tập

 

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107032

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 10