Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ năm, 13/05/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
11746

Online 2

Hôm nay 18

Hôm qua 74

Các Ban xây dựng Đảng và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 1. Ban Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Mỹ

Trưởng ban

2

Vũ Hồng Sơn

Phó Trưởng Ban 

3

Phạm Ngọc Lan

Phó Trưởng ban

 

 1. Ban Tuyên giáo

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Mai Lương Tá

Trưởng ban

2

Đinh Quang Bản

Phó Trưởng Ban

 

 1. Ủy ban kiểm tra

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Lê Du

Chủ nhiệm

2

Đỗ Anh Tuấn

Phó Chủ nhiệm 

3

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Phó Chủ nhiệm

 

 1. Ban Dân vận

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đinh Văn Thanh

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Hải Yến

Phó Trưởng Ban

 

 1. Văn phòng 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đào Xuân Cương

Chánh Văn Phòng

2

Tạ Văn Trúc

Phó Chánh Văn phòng

3

Tạ Thị Hương

Phó Chánh Văn phòng

 

 1. Trung tâm bồi dưỡng chính trị

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Mai Lương Tá

Giám Đốc

2

Đinh Thị Duyên

Phó Giám Đốc

3

Vũ Thị Quế

Phó Giám Đốc

 

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 1. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc :

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hoàng Lê Du

Chủ tịch

2

Phạm Thành Long

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Thanh Hưng

Phó Chủ tịch

 

 1. Hội Phụ nữ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tạ Thị Pha

Chủ tịch

2

Vũ Thị Quỳnh

Phó Chủ tịch

3

Đặng Thị Thúy

Phó Chủ tịch

 

 1. Liên đoàn lao động

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Hoàng Oanh

Chủ tịch

2

Đinh Thu Hương

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thu Hương

Phó Chủ tịch

 

 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Hoài Nam

Phó Bí thư

2

Nguyễn Đình Công

Phó Bí thư

 

 1. Hội Nông dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Tạ Thị Thế

Chủ tịch

2

Lê Hương Nam

Phó Chủ tịch

 

 

 1. Hội Cựu chiến binh

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đặng Khắc Thịnh

Chủ tịch

2

Hoàng Văn Thắng

Phó Chủ tịch