Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Chi tiết văn bản
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Điệp
Loại văn bản Nghị định
Số ký hiệu 32/HĐ
Trích yếu NQ thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND tp và NQ xác nhận miễn nhiệm, kết quả bầu thành viên UBND TP
Ngày ban hành 06/08/2021
Ngày duyệt 30/11/-0001
Người ký
Tài liệu

/public/userfiles/ngh%E1%BB%8B_quy%E1%BA%BFt/n%C4%83m_2021/th%C3%A1ng_8/NQ_thanh_lap_co_quan_chuyen_mon_thuoc_UBND_tp_va_NQ_xac_nhan_mien_nhiem%2C_ket_qua_20210810025059726720.pdf

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
702007

Trực tuyến: 29

Hôm nay: 657