Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 08/08/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chuyển đổi số

Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp tổ chức lớp tập huấn triển khai thu thập địa chỉ “bản đồ số Vpostcode” và nền tảng App “công dân số”

Thứ Ba, 21/12/2021

Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp tổ chức lớp tập huấn triển khai thu thập địa chỉ “bản đồ số Vpostcode” và nền tảng App “công dân số”

UBND thành Tam Điệp tổ chức lớp tập huấn ứng dụng CNTT hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Thứ Tư, 08/12/2021

UBND thành Tam Điệp tổ chức lớp tập huấn ứng dụng CNTT hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số, chính quyền số trên địa bàn Thành phố Tam Điệp năm 2021

Thứ Ba, 07/12/2021

Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số, chính quyền số trên địa bàn Thành phố Tam Điệp năm 2021

Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp hoàn thành tập huấn nghiệp vụ thực hiện Chuyển đổi số

Thứ Năm, 26/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND thành phố triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường Bắc Sơn năm 2021

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
114958

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 28