Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Đội Kiểm tra trật tự đô thị

Danh sách lãnh đạo, vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Đội KTTTĐT

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ: doikttdt.td@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Nguyễn Ngọc Điệp

Đội

trưởng

huyện Hoa Lư,

tỉnh Ninh Bình

26/10/1984

0904751084

Diepnn.td@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng

Đội Kiểm tra trật tự đô thị là đơn vị trực thuộc của UBND thành phố Tam Điệp, thực hiện chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kiến trúc, vi phạm các quy định tại quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Tam Điệp, kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm xây dựng không phép, trái phép, để vật liệu xây dựng của các tập thể, cá nhân lấn chiếm lòng, lề đường, các hành vi vi phạm về môi trường, sử dụng đất không đúng mục đích và trật tự an toàn giao thông trên pham vi thành phố, tiến hành phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc thành phố, UBND các phường, xã nơi có vi phạm tiến hành lập biên bản ngăn chặn các hành vi vi phạm, đề nghị các cơ quan chức năng, UBND các phường, xã xử lý theo thẩm quyền, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố Tam Điệp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố Tam Điệp các biện pháp kiểm tra, xử lý đảm bảo công tác chấp hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố tam Điệp, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, kiểm tra việc sử dụng, khai thác tài nguyên đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị theo quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Đội Kiểm tra trật tự đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Ninh Bình như: Sở Xây dựng, sở Giao thông vận tải, sở Tài nguyên và Môi trường

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ

Giúp UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trên các lĩnh vực kiểm tra quản lý trật tự đô thị.

Tuyên truyền, vân động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, các văn bản của cơ quan các cấp có thẩm quyền về công tác quản lý quy hoạch trật tự đô thị, trât tự an toàn giao thông; kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đề nghị UBND các phường, xã; tham mưu cho lãnh đạo thành phố xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có những hành vi vi phạm trong các lĩnh vực sau:

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý công trình hạ tầng cơ sở, như lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, lấn chiếm vỉa hè gây cản trở cho người tham gia giao thông, lấn chiếm dòng thoát nước, hành lang an toàn lưới điện, diện tích đất công.

- Kiểm tra việc chấp hành trong lĩnh vực xây dựng theo đúng quy định trong giấy phép được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cùng UBND các phường, xã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm đổ vật liệu gây cản trở giao thông, không gây hư hại cơ sở hạ tầng giao thông.

- Phối hợp cùng UBND các phường, xã, các phòng chuyên môn kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất đai không đúng mục đích, chuyển dịch mốc giới, lấn chiếm đất công.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực được giao với Thành ủy, UBND thành phố Tam Điệp và các cơ quan chuyên môn theo quy định.

Tuần tra, phối hợp cùng cán bộ trật tự đô thị các phường, xã kiểm tra phát hiện kịp thời có biện pháp xử lý, phối hợp xử lý các vi phạm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

2. Quyền hạn

Lập biên bản để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính những hành vi vi phạm trên các lĩnh vực thuộc chức năng của Đội.

Việc xử phạt hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc theo quy định của pháp luật ( khi đã được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp). Các trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND thành phố Tam Điệp và ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn.

Phối hợp với UBND các phường, xã, các phòng ban chuyên môn, lực lượng bảo vệ pháp luật và các ngành liên quan tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành.

Kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước nhằm hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Tổ chức, phối hợp cùng UBND các phường, xã hoặc các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện việc thu giữ các biển quảng cáo bán hàng, hàng và các vật dụng lấn chiếm trên lòng đường, vỉa hè không đúng quy định.

Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tiến hành thu giữ các vật dụng, phương tiện cố tình vi phạm; tham gia cùng UBND các phường, xã các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức áp chế, cưỡng chế các vụ vi phạm của các tổ chức, cá nhân khi được UBND thành phố giao nhiệm vụ.

Đăng nhập

543619

30

681