Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
BQL Dự án đầu tư xây dựng

Danh sách lãnh đạo, vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban QLDAĐTXD

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ hòm thư công vụ: Banqldadtxd.td@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo Ban

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Tạ Hùng Thành

Giám đốc

xã Phú Lộc,  huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

09/09/1981

0916.559.981

Thanhth.td@ninhbinh.gov.vn

2

Đinh Cao Nguyên

Phó Giám đốc

xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

23/09/1985

0947.505.707

Nguyendc.tptd@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Tam Điệp, thực hiện chức năng tham mưu cho thành phố về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, được UBND thành phố giao làm đại diện chủ đầu tư, tổ chức quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách của thành phố; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết; bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thức xây dựng và thực hiện các chức năng khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm: Lập kế hoạch dự án; tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng; các nhiệm vụ thực hiện dự án; các nhiệm vụ kết thúc xây dưng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng; tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thành lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình; các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân; các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình; các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo.

b) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm: Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định của pháp luật; phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường; thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

c) Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

d) Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt đọng theo quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án được giao làm chủ đầu tư.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

Đăng nhập

636731

19

861