Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 26/05/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp

 

Danh sách lãnh đạo, vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của TTDVNN

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ: ttdvnn.tptd@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Vũ Thị Thơm

Phó Giám Đốc

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

29/9/1983

0978.142.068

thomvt.tptd@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hải Hà

Phó Giám Đốc

huyện Yên Mô,tỉnh Ninh Bình

11/02/1983

0989.635.532

hanth.tptd@ninhbinh.gov.vn

 II. Vị trí, chức năng

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của phát luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Tam Điệp, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình và các cơ quan có thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc thực thi nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông, nuôi trồng thủy sản, tư vấn dịch vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và các nhiệm vụ khác.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Đề xuất giúp UBND thành phố thực hiện các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông trên địa bàn thành phố.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về trồng trọt, bảo vệ thực vật; về chăn nuôi, thú y, vệ sinh môi trường; về công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện dịch vụ điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng và dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống, đồng thời báo cáo về UBND thành phố, các Chi cục chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và PTNT. Xây dựng, duy trì hệ thống điều tra, cảnh báo, cơ sở dữ liệu và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch hại cây trồng, dịch bệnh vật nuôi trên địa bàn theo quy định.

4. Triển khai thực hiện các quy trình kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản áp dụng trên địa bàn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện công tác dịch vụ khuyến nông, cung ứng và tư vấn sử dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các loại vật tư, trang thiết bị thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và ngành nghề nông thôn phục vụ sản xuất. Được tham gia công tác kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Sản xuất thử các giống cây trồng, vật nuôi mới để đề xuất công nhận đăng ký giống. Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành để liên kết với các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp trong công tác đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản cho nông dân; tổ chức trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, giống vật nuôi; giống thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi cho nông dân.

5. Phối hợp tham gia công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.Tham gia các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật, thông tin thị trường cho UBND cấp xã, mạng lưới khuyến nông viên cơ sở, cán bộ thú y cơ sở, cộng tác viên thú y cơ sở, cán bộ bảo vệ thực vật cơ sở, các tổ chức xã hội khác và nông dân để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

6. Hướng dẫn hoạt động của mạng lưới Bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông cơ sở. Nhân viên thú y, khuyến nông viên cơ sở có trách nhiệm báo cáo với chủ tịch UBND xã, phường và Trung tâm DVNN về kết quả công tác và nhiệm vụ được giao theo chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ và đột xuất khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Đăng nhập

638599

8

8