Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 20/05/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Nhà máy Xử lý chất thải rắn

Tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà máy xử lý chất thải rắn

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ:

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và Tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

 

Hòm thư công vụ

1

Lã Phú Dũng

Giám Đốc

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

15/11/1980

0979.944.052

Dunglp.tptd@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng

Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình có chức năng thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn thành phân hữu cơ chất lượng cao góp phần bảo vệ môi trường trong tỉnh Ninh Bình.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, quy định của tỉnh và Hiệp định vay vốn quỹ EDCF ký ngày 11/10/2004 giữa Bộ Tài chính và ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Chủ tịch UBND Thành phố Tam Điệp quy định cụ thể nhiệm vụ cho Nhà máy và tổ chức thực hiện.

Đăng nhập

633445

19

952