Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 15/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

Danh sách lãnh đạo, vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của TTVHTT&TT

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ: ttvhttvatt.tptd@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Đặng Thị Hường

Giám Đốc

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

22/10/1969

0912.560.469

huongdt.td@ninhbinh.gov.vn

2

Ninh Đức Thu

Phó Giám Đốc

huyện Yên Mô,tỉnh Ninh Bình

15/10/1980

0946.600.018

thund.tptd@ninhbinh.gov.vn

3

Mai Đình Hùng

Phó Giám Đốc

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

15/02/1980

0982.404.745

hungmd.tptd@ninhbinh.gov.vn

 II. Vị trí, chức năng

Trung tâm Văn hóa Thể  thao và Truyền thanh thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của phát luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ của UBND thành phố, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình

Trung tâm Văn hóa Thể  thao và Truyền thanh thành phố có trụ sở tại Nhà văn hóa thành phố (tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp).

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố có chức năng tuyên truyền: Chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nhằm nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; phục vụ các hội thi, hội nghị, hội diễn của đất nước, của tỉnh và của thành phố tại trên địa bàn thành phố và tổ chức các dịch vụ thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao khi có sự đồng ý của lãnh đạo thành phố; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa thể thao ở cơ sở và phát hiện bồi dưỡng ban đâu các năng khiếu văn nghệ, thể thao.

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố quản lý các địa điểm sinh hoạt cộng đồng như: Công viên Trung Sơn; Trung tâm Thể thao thành phố; Khu vui chơi giải trí thành phố; Bảo Tàng thành phố.

Đăng nhập

698422

35

1208