Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Ủy ban nhân dân

I. Danh sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 • Chủ tịch: Hoàng Mạnh Hùng
 • Ngày sinh: 12/3/1978
 • Quê quán: xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Số điện thoại: 0912.259.522
 • Email: hunghm.td@ninhbinh.gov.vn

 

 

 • Phó Chủ tịch Thường trực: Vũ Đình Chiến
 • Ngày sinh: 17/11/1964
 • Quê quán: xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Email: chienvd.td@ninhbinh.gov.vn

 

 

 • Phó Chủ tịch: Tống Đức Thuận
 • Ngày sinh: 27/2/1974
 • Quê quán: thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Email: thuanub@gmail.com

 

 

 

 

II. Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố 

Xem chi tiết tại đây

III. Tiểu sử tóm tắt của Lãnh đạo thành phố

Xem chi tiết tại đây

Đăng nhập

376614

55

837