Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Tư, 05/10/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Ủy ban nhân dân

I. Danh sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 • Chủ tịch: Hoàng Mạnh Hùng
 • Ngày sinh: 12/3/1978
 • Quê quán: xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Số điện thoại: 0912.259.522
 • Email: hunghm.td@ninhbinh.gov.vn

 

 

 • Phó Chủ tịch Thường trực: Vũ Đình Chiến
 • Ngày sinh: 17/11/1964
 • Quê quán: xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Email: chienvd.td@ninhbinh.gov.vn

 

 

 • Phó Chủ tịch: Tống Đức Thuận
 • Ngày sinh: 27/2/1974
 • Quê quán: thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Email: thuanub@gmail.com

 

 

II. Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố 

Xem chi tiết tại đây

Đăng nhập

146116

10

57