Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hướng dẫn khai thác thông tin và danh mục các nội dung công khai

Thứ Ba, 15/11/2022 768 lượt xem

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

(Theo quy định Luật Tiếp cận thông tin 2016, Luật số 104/2016/QH13)

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau: Mẫu số 01a; Mẫu số 01b

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: Mẫu số 01a; Mẫu số 01b; Mẫu số 02; Mẫu số 03; Mẫu số 04; Mẫu số 05; Mẫu số 06

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(Theo Điều 17, Luật Tiếp cận thông tin 2016, Luật số 104/2016/QH13; Điều 11, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ)

STT

Nội dung

Ghi chú

I

Danh mục thông tin công khai  

1

Văn bản quy phạm pháp luật

 

2

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

 

3

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

 

- Thủ tục hành chính - Mức 2

 

- Dịch vụ công - Mức 3

 

 

- Dịch vụ công - Mức 4

 

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;

 

5

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;

 

6

- Thông tin về Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch ngành, lĩnh vực giao thông vận tải; quy hoạch, kế hoạch thu gom, tái chế rác thải

 

 

 - Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước

 

7

Thông tin về công khai ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước

 
 

- Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

 

 

- Thông tin về giá đất

 

8

Thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

 

6

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

 

7

Công khai ngân sách địa phương; Báo cáo công tác định kỳ; Báo cáo tài chính năm

 

8

- Thông tin thống kê

 

- Báo cáo thống kê tình hình KT-XH theo định kỳ; đất đai, đơn vị hành chính, dân số lao động, kinh tế, xã hội, môi trường, báo cáo thống kê

 

9

Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên Trang

 

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

1

- Văn phòng UBND thành phố Tam Điệp

- Địa chỉ email: Vpubndtamdiep@gmail.com

- Địa chỉ: Tổ 10B, phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình.

- Điện Thoại: 02293.864.016

III

Biểu mẫu

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Tải về

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Tải về

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

4

Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Tải về

IV

Chi phí tiếp cận thông tin

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

   Chi tiết

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 xem tại đây

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Xem tại đây

 

Phòng Tư Pháp thành phố Tam Điệp

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
376658

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 881