Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Bài tuyên truyền giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Thứ Tư, 20/01/2021 867 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, điểm đầu tại nút giao với Đường tỉnh 447 thuộc địa phận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (đi qua địa phận huyện Yên Mô, huyện Hoa Lư, thành phố Tam Điệp), điểm cuối tại nút giao với đường Nghi Sơn – Thọ Xuân thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2228/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 và xác định là Dự án trọng điểm Quốc gia.

Quang cảnh công trường thi công

Thành phố Tam Điệp triển khai thực hiện Dự án với tổng chiều dài tuyến là 11,6 km, thuộc địa bàn phường Tân Bình, xã Yên Sơn, xã Quang Sơn với tổng diện tích đất thu hồi theo mốc bàn giao là 125,64ha; tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng là 633, trong đó: có 12 tổ chức, 621 hộ gia đình, cá nhân (phường Tân Bình: 293 hộ; Xã Yên Sơn: 15 hộ; xã Quang Sơn: 144 hộ; Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao: 169 hộ và cá nhận hợp đồng giao khoán đất nông nghiệp).

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã nghiêm túc triển khai các bước trong thực hiện Dự án; đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các tổ công tác giúp việc về lĩnh vực đất đai; lĩnh vực nhà cửa, vật kiến trúc; lĩnh vực cây cối, hoa mầu; rà soát hồ sơ, tài liệu; xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đồng thời tích cực phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố căn cứ vào các quy định của pháp luật triển khai các quy trình trong giải phóng mặt bằng đảm bảo minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Kịp thời bàn giao một số diện tích mặt bằng để thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đại đa số các hộ, cá nhân hợp đồng giao khoán đất và hộ gia đình ở các phường, xã bị ảnh hưởng bởi Dự án đồng tình, ủng hộ chủ trương xây dựng và mong muốn sớm hoàn thành tuyến đường. Tính đến ngày 12/01/2021, đã có 401/621 hộ nhận tiền đền bù hỗ trợ (cụ thể: phường Tân bình: 222/293 hộ; xã Yên Sơn: 8/15 hộ; xã Quang Sơn: 95/144 hộ và 76/169 hộ, cá nhân hợp đồng giao khoán đất của Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao). Thành phố ghi nhận và biểu dương tình thần, trách nhiệm của các hộ và cá nhân đã nhận tiền và đề nghị các hộ, cá nhân tiếp tục bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng vẫn còn một số hộ dân chưa nhất trí về khối lượng kiểm đếm; mức áp giá đền bù, hỗ trợ về đất vườn ao, vật kiến trúc, cây trồng, hoa màu; về bố trí tái định cư; về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ, cá nhân hợp đồng giao khoán đất của Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao,… nên chưa nhận tiền và kiến nghị chỉnh định mức giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố xem xét, giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Đồng thời, có Văn bản Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các định mức, đơn giá hiện hành trên cơ sở thực tế để đảm bảo cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi Dự án được hưởng quyền lợi tốt nhất theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản trả lời cụ thể: về đơn giá, định mức cây trồng, hoa màu và vật kiến trúc không thay đôi, yêu cầu tổ chức thực hiện trên cơ sở đơn giá đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật. Nội dung kiến nghị về chính sách hỗ trợ đất vườn, ao, UBND tỉnh đang tiếp tục xem xét. Việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ, cá nhân hợp đồng giao khoán đất, hiện nay thành phố đang phối hợp với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thống kê, rà soát các đối tượng, lên phương án hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống cho các hộ dân.

Để Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam được tổ chức thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thành phố đề nghị các hộ dân đồng tình ủng hộ Dự án, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân được thấu đáo, đảm bảo đủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn củng cố chặt chẽ hồ sơ pháp lý, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây cản trở, làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố./.

Ban biên tập

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663271

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 435