Chiều ngày 20/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 18/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Ban đại diện HĐQT ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Tam Điệp tổng kết kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Năm, 21/01/2021 460 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 20/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

    Chiều ngày 20/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

       Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đình Chiến – Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ trì hội nghị; đồng chí Vũ Thành Tôn - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đoàn Văn Nguyên, Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình - Giám đốc phòng Giao dịch ngân hàng chính sách thành phố Tam Điệp; các lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoach, Kinh tế, Lao đông Thương binh và Xã hội thành phố; Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường.

       Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến các mặt đời sống, kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, do đó hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đạt được những kết quả tích cực, tính đến ngày 31/12/2020: Tổng nguồn vốn đạt 145.805 triệu đồng, tăng 10.379 triệu đồng so với 31/12/2019, trong đó: Nguồn vốn Trung ương: 101.398 triệu đồng. Nguồn vốn của các tổ chức và cá nhân: 18.809 triệu đồng/18.149 triệu đồng kế hoạch, đạt 103,6% kế hoạch, tăng 6.160 triệu đồng so với 31/12/2019. Tiền gửi TK qua tổ TK & VV: 7.776 triệu đồng/6.631 triệu đồng kế hoạch, đạt 117,26% kế hoạch, tăng 2.145 triệu đồng so với 31/12/2019. Nguồn vốn địa phương: 17.822 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 6.400 triệu đồng so với 31/12/2019; Doanh số cho vay 12 tháng: 61.425 triệu đồng/1.677 hộ; Doanh số thu nợ 12 tháng: 51.118 triệu đồng/2.133hộ; Tổng dư nợ: 145.615 triệu đồng, đạt 99,41 kế hoạch, tăng 10.307 triệu đồng so với 31/12/2019, đạt 7,62%. Nguồn tồn là 862 triệu đồng, trong đó: XKLĐ là 850 triệu đồng, hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 là 8 triệu đồng; Nợ quá hạn là 257 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,18% so với tổng dư nợ, tăng 38 triệu đồng so với 31/12/2019; Tỷ lệ nợ đến hạn trên 85%; Tỷ lệ thu lãi đạt trên 98% lãi phải thu; kết quả chấm điềm một số chỉ tiêu tháng 12/2020 theo các văn bản của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam: Về đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã đạt 88,7điểm, xếp loại tốt. Về đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã, phường: 9/9 xã, phường xếp loại tốt; về đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cấp huyện đạt 95,34 điểm, xếp loại tốt... Duy trì và thực hiện có hiệu quả 162 tổ TK&VV, chất lượng tín dụng tốt; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Ban đại diện HĐQT-NHCSXH thành phố, hội đoàn thể các cấp và NHCSXH còn có nhứng tồn tại như: Nợ quá hạn tuy ở mức cho phép nhưng rất khó khăn trong công tác thu hồi; việc triển khai cho vay Đề án cho vay Xuất khẩu lao động còn chậm, nguồn vốn tồn đọng dẫn đến lãng phí vốn.

      Nhiệm vụ năm 2021: Tăng trưởng nguồn vốn ngân sách địa phương, số tiền 02 tỷ đồng; phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ ≥ 8%; Nợ quá hạn đến 31/12/2021 ≤ 0,1%; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tài chính và các chỉ tiêu khác được giao.

       Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Vũ Đình Chiến – Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao về công tác giải ngân của phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị phòng Giao dịch Ngân hàng Chính xã hội thành phố phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2021. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cấp trên và các văn bản chỉ đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam; tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021; chỉ đạo đối với Cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác, đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuộc các xã, phường có nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi đọng, không để nợ quá hạn mới phát sinh; tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo người dân tiếp cận được nguồn vốn đúng đối tượng nhằm nâng cao đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

 

Ban biên tập

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
665485

Trực tuyến: 34

Hôm nay: 705