Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 23/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Ban Thường Vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết NQ số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ Bảy, 03/06/2023 558 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện kế hoạch số 119 ngày 27/3/2023 của BTV Tỉnh ủy, sáng ngày 2/6/2023, tại Hội trường Thành phố, Ban Thường Vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/1018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và triển khai các chuyên đề báo cáo viên tháng 6 năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí UV BTV Thành ủy; đại biểu lãnh đạo HĐND - UBND thành phố; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội.


Quang cảnh hội nghị.

   Trong những năm qua, các cấp ủy trên địa bàn thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 35 đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện tình hình của thành phố, cơ quan, đơn vị. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời có nhiều tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai nghiêm túc, đồng bộ đạt được những kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng việc triển khai thực hiện NQ 35 được thực hiện thường xuyên gắn với việc kiểm tra, giám sát các Chỉ thị, NQ, kết luận của Đảng. Qua đó, góp phần ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nổi bật BTV Thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ 35, tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai NQ35, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện NQ 35 đến các đồng chí UVBCH Đảng bộ Thành phố và đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố và cơ sở, tỷ lệ cán bộ tham gia học tập đạt trên 97 %. Sau hội nghị chủ chốt của thành phố, cấp ủy cơ sở đã chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết 35, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 35, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phù hợp, hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chuyên đề đạt trên 95 %. Sau học tập, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, của Đảng và Chủ đề công tác của Tỉnh ủy trong đó có nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giai đoạn 2018 - 2023 đã có trên 30.850 lượt cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện các chỉ thị, NQ của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trên địa bàn thành phố đã quan tâm làm tốt tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên kiên định chủ nghĩa Mac - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội; qua công tác giáo dục truyền thống; tri ân các anh hùng liệt sỹ, sữa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ thành phố, bảo tàng thành phố; qua các chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng chính trị hè, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, hoạt động cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể thao; qua cuộc thi sáng tác ca khúc, ảnh nghệ thuật “Đất và Người Tam Điệp”; qua việc biên tập, xuất bản, khai thác sử dụng các ấn phẩm lịch sử Đảng, tập san truyền thống, tập thơ “Đất và Người Tam Điệp”; qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú. Từ năm 2018 đến hết quý I/2023, Trung tâm Chính trị Thành ủy đã tham mưu tổ chức 85 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 5.771 học viên. Công tác đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet và mạng xã hội được quan tâm chỉ đạo. Năm 2018 đến nay, thành phố đã kịp thời phát hiện phối hợp đấu tranh gỡ bỏ và xử phạt 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên địa bàn với số tiền 27 triệu đồng... 

Đồng chí Mai Lương Tá, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 85- QĐ/TW ngày 7/10/2022 của BCH TW.

Tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Mai Lương Tá, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 85 - QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Hội nghị cũng thông tin nhanh kết quả Hội nghị TW 7 (khóa XIII).  

 Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 35, đồng thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  


Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kết luận Hội nghị.

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã khẳng định việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, chủ động. Kết quả đạt được cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Thành ủy; tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy; nhận thức nghiêm túc của cán bộ, đảng viên và công chức về vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã được nâng lên rõ rệt. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả thiết thực hơn. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy cấp trên về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của tỉnh và thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, thành phố, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát tình hình thực tiễn và những kết quả, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 35, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 35 và các Thông báo kết luận của cấp ủy cấp trên sau khi sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục duy trì nền nếp, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân kể cả trên mạng xã hội, kịp thời tham mưu cho thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, bất cập, vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông xấu độc, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tích cực chủ động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XIII) đến cán bộ, đảng viên, thông qua các hình thức phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến việc sử dụng Internet, mạng xã hội; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên thuộc quyền trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn; kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn trên mạng xã hội; phải tìm hiểu, nắm rõ thông tin, trước khi chia sẻ, đăng tải. Từ đó hình thành tác phong ứng xử văn minh trên mạng xã hội, góp phần tạo niềm tin, động lực tích cực trong cộng đồng.

Tố lan

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
670617

Trực tuyến: 25

Hôm nay: 928