Sáng ngày 30/7/2020, tại hội trường thành phố, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Điệp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 18/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

Thứ Năm, 30/07/2020 498 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Sáng ngày 30/7/2020, tại hội trường thành phố, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Điệp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

 Sáng ngày 30/7/2020, tại hội trường thành phố, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Điệp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy Viên, Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách địa bàn; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; đại biểu lãnh đạo các đơn vị trong khối tư tưởng, văn hóa và khoa giáo thành phố; đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã; các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố; cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị Thành ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chuyển công tác hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

 

 Đ.c Mai Lương Tá - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Ôn lại lịch sử quá trình phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn cách mạng nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng là thống nhất và xuyên suốt.

Cùng với đó, trên chặng đường phát triển 38 năm của Đảng bộ thành phố, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch và vững mạnh. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhất là Kết luận Hội nghị Trung ương 12 (khóa IX) về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua đã không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng được đẩy mạnh ở các cấp, các ngành.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc… được tăng cường bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Công tác tham mưu sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm tiến độ, nội dung theo yêu cầu.

Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra về công tác xây dựng Đảng.

Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đồng bộ, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thể hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và các lĩnh vực công tác khoa giáo, lịch sử Đảng tiếp tục được chú trọng. Chủ động nắm bắt, tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng và giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm. Công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan ngày càng tích cực, chủ động, đạt hiệu quả thiết thực.

 

Đ.c Nguyễn Cao Sơn -  Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 10. Đây là một kỳ đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chu đáo ngay từ công tác chuẩn bị đến việc tổ chức tại hội trường, tạo được sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao và niềm phấn khởi, tin tưởng vào tương lai phát triển của thành phố trong các đại biểu dự Đại hội nói riêng và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thành phố nói chung. Tạo nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố những năm tới; là điểm tựa cho công tác tư tưởng, nâng cao sự tự tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố.

Những thành tựu trên đã góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng, đóng góp tích cực vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố./.

 

  Đ.c Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

Đ.c Nguyễn Cao Sơn -  Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng

                                                                                                                                                                                           

   Nguồn: Phòng VHTT

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
665597

Trực tuyến: 44

Hôm nay: 817