Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa 86 năm 2023

Thứ Ba, 18/07/2023 13224 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 18/7, Trung tâm Chính trị Thành ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa 86 năm 2023.     


Quang cảnh Lễ bế giảng. 
   
Dự Lễ bế giảng có đồng chí Mai Lương Tá, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành ủy; đồng chí Phạm Ngọc Lan, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng đảng; lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị Thành ủy và các học viên.
Trong thời gian 13 ngày từ ngày 05/07đến 18/07, các học viên được các giảng viên của Trung tâm Chính trị thành ủy truyền đạt 10 chuyên đề dành cho Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển KTXH của Đảng; phát triển GD&ĐT, KH&CN, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, đảm bảo ổn định chính trị, TTATXH; Chủ động tích cực hội nhập Quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.    
Đồng chí Mai Lương Tá, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành ủy trao khen thưởng cho 5 học viên xuất sắc.
    Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, đạt loại giỏi có 32 đồng chí, đạt 62,8%; loại khá có 21 đồng chí đạt 37,2%;  05 đồng chí đạt loại xuất sắc.
Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm giúp các đồng chí đảng viên hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hoàng Bình

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663784

Trực tuyến: 13

Hôm nay: 90