Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Đảng ủy phường Bắc Sơn tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ Hai, 20/03/2023 550 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 17/3/2023, tại hội trường UBND, Đảng ủy phường Bắc Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.  

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; đồng chí Tạ Quang Khải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch MTTQ VN phường; Trưởng các ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội, các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Sơn.

Quang cảnh Hội nghị.       

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm lãnh đạo của Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành sâu sát của UBND phường và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, nhân dân nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay phường đã từng bước thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường thứ XI đã đề ra, đạt được kết quả trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Các nguồn lực đầu tư xây dựng chỉnh trang, nâng cấp đô thị được tập trung khai thác có hiệu quả. Đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội đảm bảo. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Sau nửa nhiệm kỳ đã có 8/8 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu cuối nhiệm kỳ đề ra nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 72/65 triệu đồng; tổng thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch giao với: 17.785/ 15.200 triệu đồng; Khu dân cư đạt văn hoá hàng năm đạt 100%/ 70-75%; đến nay 80% tuyến đường đạt tuyến phố văn hóa, vượt chỉ tiêu đề ra; Tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,24 %/0,5 % so với mục tiêu cuối nhiệm kỳ.      

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục được khẳng định, chất lượng chi bộ trong sạch, vững mạnh được nâng lên, không có chi bộ yếu kém. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và số lượng kết nạp đảng viên mới năm sau cao hơn năm trước. Công tác lãnh đạo điều hành của UBND phường từng bước sâu sát, tập trung, quyết liệt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đã đề ra. Chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri của phường với Đại biểu HĐND các cấp được nâng lên. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được HĐND các cấp tôn trọng và xem xét nghiêm túc trong các kỳ họp, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tích cực với trách nhiệm cao. Đảng ủy Phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của phường. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền phường. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Củng cố kiện toàn cấp uỷ, chính quyền phường. Công tác cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định và Điều lệ Đảng. Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đó tiến hành kiểm tra, giám sát 24 lượt tổ chức đảng và 13 đảng viên. UBKT Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát 25 tổ chức đảng và 28 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là 6 tổ chức đảng và 14 đảng viên; đề nghị thi hành khai trừ đảng 01 đảng viên. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường có đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; Đảng ủy, HĐND phường cũng như mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu trên từng lĩnh vực để cụ thể hoá thành các giải pháp chỉ đạo, điều hành....      

Tại Hội nghị các đại biểu đều đồng tình và nhất trí cao với dự thảo báo cáo sơ kết thông qua tại hội nghị đồng thời bày tỏ sự đồng thuận, phấn khởi vui mừng trước sự quan tâm tạo điều kiện của Thành ủy- HĐND - UBND thành phố đã mang đến cho Phường Bắc Sơn 1 diện mạo mới với quy mô hiện đại và văn minh. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cấp ủy Chi bộ các tổ dân phố đã chỉ đạo ban công tác mặt trận các chi hội, đoàn thể vào cuộc phân công cụ thể cho từng đồng chí, vận động tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị, NQ chủ trương của Đảng nhất là chủ trương của Ban Quản lý Dự án xây dựng thành phố về việc nâng cấp các tuyến đường, hệ thống thoát nước vỉa hè đạt tiêu chuẩn đi qua các khu dân cư... Vì vậy để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong  nửa đầu nhiệm kỳ, hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng, giải pháp mới phù hợp với thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra với 5 ý kiến tập trung vào các các nội dung như UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch Covid-19; việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, Thành ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay; công tác phát triển, quản lý Đảng viên; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư.        

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, UVBTV Thành ủy, Trưởng BTC Thành ủy  phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, UVBTV Thành ủy, Trưởng BTC Thành ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy phường Bắc Sơn đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh để đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XI Đảng bộ phường cần tập trung cao cho đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu lãnh đạo, kiểm tra, giám sát công việc. Rà soát lại nhiệm vụ còn chưa đạt, những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, theo đó tập trung lãnh đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân; tiếp tục phối hợp triển khai các dự án trên địa bàn, lãnh đạo xây dựng phường văn minh đô thị. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn phường cần có sự phân tích sâu về tình hình thực tế trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục duy trì và giữ vững các chỉ tiêu đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đề ra các giải pháp thiết thực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 Đ/c Tạ Quang Khải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu ý kiến .

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng chí Tạ Quang Khải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND khẳng định trong thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, cùng cán bộ và nhân dân toàn phường phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Thành ủy, UBND Thành phố giao, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ Đại hội. Với vai trò là người đứng đầu địa phương, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, quyết tâm cùng cán bộ và nhân dân phường Bắc Sơn giữ vững địa phương luôn là đơn vị dẫn đầu và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Tố Lan

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
702310

Trực tuyến: 41

Hôm nay: 960