Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Tư, 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” đối với Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy Tam Điệp

Thứ Ba, 08/08/2023 681 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện quy trình kiểm tra theo Quyết định số 982-QĐ/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 7/8, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố. Buổi sáng, Đoàn làm việc với Đảng ủy xã Yên Sơn và UBND thành phố. Buổi chiều, Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy. 

                           

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Tham dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chánh Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, MTTQ; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đọc báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW. Báo cáo đã nêu rõ: Sau khi Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) ban hành Kết luận số 114-KL/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành hệ thống văn bản thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, đồng thời, chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai Kết luận số 114-KL/TW đến các cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân bằng hình thức phù hợp. Từ 01/01/2021 đến 30/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 15 văn bản, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác dân vận trên địa bàn thành phố. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra chuyên đề thực hiện Kết luận 114-KL/TW đối với 04 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tổ chức 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) đối với 08 tập thể và 06 cá nhân, trong đó có lồng ghép các nội dung liên quan đến thực hiện Kết luận số 114-KL/TW; các Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức kiểm tra 06 cuộc kiểm tra tại 21 cơ quan, đơn vị trong đó các nội dung về công tác dân vận. 

Từ năm 2021 đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 13 nghị quyết theo Chương trình công tác toàn khóa để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố gắn với nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan Nhà nước. Hoạt động của HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của cấp ủy đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các chính sách được quan tâm chỉ đạo theo quy định, đã phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành dân chủ, công khai minh bạch, kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  Trong 2 năm (2021, 2022) thành phố đã huy động 7.928,49 triệu đồng nguồn lực trong Nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; từ năm 2021 đến nay, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 127 dự án với tổng mức đầu tư 1.728,5 tỷ đồng, đã giải ngân 734,2 tỷ đồng, cảnh quan, diện mạo đô thị có nhiều đổi mới. Từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố đã thực hiện thu hồi, GPMB đối với 15 dự án với diện tích 159,99 ha trong đó đã giải quyết những tồn đọng, kéo dài nhiều năm trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm của Tỉnh và thành phố. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã được chú trọng và triển khai quyết liệt; thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền số cấp huyện” trong chuyển đổi số đạt kết quả tích cực; sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Công tác đối thoại với Nhân dân, tiếp dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo được chú trọng, giải quyết kịp thời. Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2023, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tổ chức 30 cuộc tiếp công dân theo đúng quy định, Bí thư cấp ủy cấp xã đã tổ chức tiếp 540 cuộc tiếp công dân theo lịch định kỳ và 12 cuộc tiếp đột xuất. Công tác phối hợp tiến hành công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. 

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, thẩm tra, xác minh làm rõ một số vấn đề, trọng tâm là: Phương pháp, cách thức triển khai và những khó khăn vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các văn bản thực hiện Kết luận 114-KL/TW; khó khăn, bất cập trong việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên ngoài khu vực nhà nước; việc nắm bắt tình hình hoạt động của đạo lạ và phương pháp, cách thức giải quyết; trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền; việc thực hiện kiểm tra giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); số lượng, chất lượng, tinh thần, trách nhiệm trong thực thư công vụ của đội ngũ cán bộ dân vận; việc duy trì nền nếp, chất lượng các hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành, cơ quan, đơn vị về công tác dân vận; việc tiếp thu các ý kiến góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau khi thực hiện việc giám sát; việc đổi mới công tác tiếp xúc cử tri và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; duy trì và phát huy việc tăng cường đối thoại để giải quyết một số vấn đề, đối thoại với Nhân dân khi cần thiết... Các ý kiến đã được các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố giải trình làm rõ.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên Đoàn kiểm tra đã nhiệt tình, trách nhiệm, đánh giá, nhận xét khách quan những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận 114-KL/TW; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, gợi ý những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 114-KL/TW trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các đồng chí được kiểm tra nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, góp ý, bổ sung, kiến nghị, đề xuất của các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Việt Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp của Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các đồng chí được kiểm tra trong việc thực hiện quy trình, nhiệm vụ kiểm tra; nêu rõ những kết quả mà Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 114-KL/TW; đồng thời, chỉ rõ những vấn đề Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các đồng chí được kiểm tra cần quan tâm bổ sung, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra theo quy định, vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận 114-KL/TW trong thời gian tới. 

                                                                                     Kim Dung

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
666215

Trực tuyến: 76

Hôm nay: 515