Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 21/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 

Thứ Sáu, 13/10/2023 806 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 13-10, tại phòng hội thảo Nhà Văn hóa thành phố diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

 

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chủ trì hội nghị; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Trưởng các phòng, đơn vị: Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô, Chi cục Thống kê khu vực Tam Điệp - Yên Mô, Trung tâm Y tế thành phố; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; trọng tâm công tác quý IV năm 2023; Báo cáo kết quả các công việc của Ban Thường vụ Thành ủy đã giải quyết trong quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023; công tác cán bộ. 

Hội nghị thống nhất đánh giá trong 9 tháng đầu năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, quân và dân thành phố nên đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; đạt và vượt 6/12 chỉ tiêu năm 2023. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Thành ủy, Ban Thường Vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa X đã ban hành và tập trung chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2022. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện sơ kết, tổng kết 28 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất”; chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung ban hành 04 quy định về công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. 

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm, thực hiện chủ động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cả trước mắt và lâu dài. 9 tháng năm 2023, đã thành lập 01 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 142/182 đảng viên mới, đạt 78,02% kế hoạch, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố hiện nay 5.993 đồng chí thuộc 65 tổ chức cơ sở đảng. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức thành công Lễ phát động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thành phố năm 2023 tạo sức lan tỏa sâu rộng, kết quả toàn thành phố đã vận động ủng hộ được 3.735.090.500 đồng.

Lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm duy trì mức tăng trưởng khá. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất, phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Thành phố quan tâm cùng các xã, phường tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, giao thông xây dựng; chỉnh trang tuyến đường Quyết Thắng; khắc phục những khó khăn trong việc thu thuế; có hướng dẫn cụ thể trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để sớm hoàn thành chỉ tiêu; tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa ở khu dân cư đã xuống cấp; công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa; tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ đạo lạ; quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo ATGT, phòng cháy chữa cháy; công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập chiến đấu các phường, xã năm 2023; quan tâm công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho đối tượng 4... 

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư thành ủy đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị. Thành phố đứng trước nhiều khó khăn thách thức tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cùng với sự vào cuộc của các xã, phường, các ban, ngành, cả cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên tình hình KT- XH 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục khởi sắc và đạt được được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực; đạt và vượt 6/12 chỉ tiêu trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế mặc dù đã có những chuyển biến nhưng cần quan tâm thêm nhất là công tác cải cách hành chính, những vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 

 Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, để hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2023, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra cần rà soát các chỉ tiêu, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề ra những giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trọng tâm là: Tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố theo kế hoạch. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác tổ chức cán bộ. Chuẩn bị công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2023. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố theo kế hoạch. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và các kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố khóa IX. Tiếp tục quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh cần tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình để tổ chức đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu dân cư mới phường Tây Sơn, khu dân cư Đồi cao 1, phường Yên Bình, tổ chức đấu giá lại khu dân cư phía Đông đường Lý Thái Tổ và quan tâm thu thuế vãng lai của các đơn vị thi công các dự án trên địa bàn thành phố để tạo nguồn thu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023; tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai, khai thác khoáng sản, trật tự xây dựng; xây dựng chuyên đề riêng về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản đặc biệt là đối với những vấn đề nhạy cảm thường xuyên báo cáo hàng tuần để Thành ủy, BTV thành ủy, Thường trực Thành ủy có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo được niềm tin trong Nhân dân. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB thực hiện các dự án; quản lý di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ xây mới, nâng cấp và mở rộng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2016-2020” trong giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh lĩnh vực an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giáo dục đào tạo, chăm lo tốt cho các đối tượng người có công, gia đình cách mạng. Đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm đóng góp trí tuệ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, chung sức, đồng lòng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. 

                                                                                        Kim Dung

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
668027

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 308