Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Tư, 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Thứ Ba, 12/07/2022 978 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 12/7/2022, tại Phòng hội thảo Nhà văn hóa thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, cho ý kiến về Báo cáo của Ban thường vụ Thành ủy về các công việc đã giải quyết trong quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022. 

       Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố; Trưởng các đơn vị Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp – Yên Mô; Trung tâm Y tế thành phố; các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy. 
 


    
Các đại biểu dự Hội nghị. 

         Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đoàn kết, thống nhất phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát quyết liệt, linh hoạt có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, quân và dân thành phố đã tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Công tác phòng chống dịch Covid - 19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Văn hóa xã hội tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố Tam Điệp) thiết thực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ đạo thực hiện, kịp thời ban hành 1 số chủ trương để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố. Tổ chức nghiêm các đợt nghiên cứu, học tập các Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Kế hoạch thực hiện kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của BCH TƯ Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và quy hoạch ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2022-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 đảm bảo quy định về số lượng, chất lượng và tính khả thi. Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Ban hành kế hoạch và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ động nắm bắt tình hình, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận. Duy trì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Chỉ đạo thực hiện công tác kiện toàn, sắp xếp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo phân cấp quản lý đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, quy định. Giới thiệu nhân sự bầu hiệp y bổ nhiệm 41 lượt cán bộ, chuẩn y kết quả bầu đối với 3 lượt cán bộ theo phân cấp. Hoàn thành đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân cán bộ diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý năm 2021 có 74/86 tập thể Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 18 tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 189/199 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 23 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển Đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo.  Trong 6 tháng đầu năm, thành lập 2 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gồm Chi bộ Hội Doanh nghiệp thành phố trực thuộc Đảng bộ thành phố; chi bộ Chi nhánh Sơn La – Công ty Cổ phần TPXK Đồng Giao thuộc Đảng bộ Công ty CP TP XK Đồng Giao. Kết nạp 77 đảng viên mới, đạt 70 % kế hoạch năm. Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, đến nay đã có 82/231 chi bộ tổ chức đại hội. Trong 6 tháng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra 9 tổ chức Đảng, 6 đảng viên, giám sát 5 tổ chức đảng, 12 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 31 tổ chức đảng, 9 đảng viên, giám sát 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Thi hành kỷ luật 9 đảng viên bằng hình thức khiển trách 5; cảnh cáo 3 và khai trừ 1. Thông qua đó công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ nguyên nhân vi phạm nhằm giúp cho các đảng viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước. Thực hiện việc tiếp dân theo Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị, đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp đã tiếp 6 lượt công dân, tiếp nhận 6 vụ việc. Đặc biệt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu năm. Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 6,7,8 - kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố khóa IX xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của cử tri thành phố, cho ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đến năm 2040. Đồ án Quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp Trung Sơn; phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Quảng Trường Quang Trung, phương án quy hoạch điểm du lịch sinh thái nông nghiệp Quèn Thờ, phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo và xây dựng tổ hợp Bảo tàng, Thư viện thành phố; dự án cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thành phố; ý tưởng thiết kế dự án công viên trung tâm thành phố và chủ trương đầu tư 1 số dự án.  Chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông – Tây tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I). Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí quan tâm các vụ việc tồn đọng kéo dài, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các cấp các ngành đơn vị tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm đặc biệt thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

       Tại Hội nghị đã có 13 ý kiến tham gia thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo của Ban thường vụ Thành ủy về các công việc đã giải quyết trong quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022. Đồng thời cũng làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, nêu rõ những khó khăn, hạn chế và đề xuất những nội dung, giải pháp, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

     
Đồng chí  Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương tinh thần cố gắng của cấp uỷ, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở và Nhân dân trên địa bàn đã chung tay để có được kết quả khả quan bước đầu trong 6 tháng đầu năm về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Mặc dù, trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng thời tiết, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, là những yếu tố tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, phục hồi tăng trưởng nền kinh tế và đời sống Nhân dân. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của Thành uỷ, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân trong thành phố nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 vẫn đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

        Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh Thế giới như hiện nay, 6 tháng cuối năm tình hình dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, đánh giá đúng mức độ kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề ra những giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố Tam Điệp) trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả nghị quyết về thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 9/1/2017 của BCH Đảng bộ thành phố (khóa IX) về xây dựng thành phố Tam Điệp sớm trở thành đô thị loại II. Tổ chức quán triệt, triển khai, sơ kết tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và thành phố theo kế hoạch hoạch và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của BCH TƯ Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,’’tự chuyển hóa”. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của BCH TƯ Đảng khóa (XIII) về 1 số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện “Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường giám sát chuyên đề đối với tất cả các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó nắm chắc tình hình, kịp thời cảnh báo, nhắc nhở và phát hiện, xử lý kịp thời những khuyết điểm, sai phạm không để xảy ra tình hình phức tạp. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân qua đó vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, thực hiện tốt chính sách tôn giáo và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, công vụ, đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền số cấp huyện”, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh mới, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp kéo dài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào thi đua lập thành tích, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, hoàn thành các công trình chào mừng. Tổ chức Lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Tăng cường công tác quản lý về trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý thu – chi ngân sách nhà nước gắn liền với nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện chi ngân sách hợp lý, đảm bảo cân đối với khả năng huy động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính công khai minh bạch, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Với Tinh thần cầu thị năm 2022 là năm có vai trò rất quan trọng, đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng với sự tập trung sự đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cuối năm các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng của thành phố đều vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Tố Lan

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
666138

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 438