Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 24/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thành phố Tam Điệp từ đầu nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ Năm, 13/07/2023 10817 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

      Sáng 13/7, tại phòng Hội thảo tầng 2, Nhà văn hóa thành phố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thành phố Tam Điệp, từ đầu nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025.          
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ của các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu thành phố có đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo một số phòng, đơn vị của thành phố.


Quang cảnh Hội nghị. 

Báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thành phố Tam Điệp, từ đầu nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, đã nêu rõ: Đảng bộ thành phố Tam Điệp hiện có 65 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với gần 6.000 đảng viên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ do yêu cầu công tác thành phố có sự thay đổi nhân sự chủ chốt đối với cả 3 đồng chí Thường trực Thành ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh thuận lợi, thành phố cũng gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh, với tinh thần quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và người đứng đầu, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay đã đạt và vượt 6/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X như: Tổng thu ngân sách nhà nước thuộc thành phố quản lý; Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác; Tỷ lệ hộ nghèo; Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…tạo đà phát triển thành phố trong những năm tiếp theo            
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 4.418 văn bản lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực nhằm đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc  sống. Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển toàn diện, đồng bộ, ngày càng hiệu quả, thực chất hơn tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, chỉ đạo triển khai toàn diện, theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết từ sớm ngay từ cơ sở không để phát sinh điểm nóng. việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), các Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy được triển khai xuyên suốt trong toàn Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc việc kiện toàn, luân chuyển sắp xếp cán bộ theo phân cấp quản lý. Hiện tại, 07/9 Bí thư đảng ủy và 02/9 Chủ tịch UBND phường, xã không phải là người địa phương; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, khả thi. Đảng bộ thành phố đã thành lập mới 06 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp được 423 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được tăng cường. MTTQ và các đoàn thể làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Kinh tế phục hồi và tăng trưởng tích cực. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì và tăng trưởng khá. Hằng năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đều đạt và vượt dự toán tỉnh, thành phố giao, năm 2021 đạt 645.906 triệu đồng (trong đó, thu tiền sử dụng đất là 430.622 triệu đồng), năm 2022 đạt 461.903 triệu đồng (trong đó, tiền sử dụng đất 231.296 triệu đồng); đến ngày 30/4/2023 đạt 52.811 triệu đồng, đạt 11% dự toán tỉnh giao, 9% dự toán thành phố giao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, được đầu tư ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại. Từ năm 2020 đến nay, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 127 dự án với tổng mức đầu tư 1.728,5 tỷ đồng, đã giải ngân 734,2 tỷ đồng; các dự án đầu tư thi công theo tiến độ cấp vốn không làm phát sinh nợ XDCB. Công tác GPMB thực hiện các dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt các dự án trọng điểm Quốc gia, của tỉnh đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công theo kế hoạch; Tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực đất đai. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác năm 2022, đạt 176,8 triệu đồng, tăng 31% so với năm 2020 (134,7 triệu đồng/ha); thành phố có 18 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh. Từ năm 2020 đến nay thành phố đã xét, công nhận 15 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 83,3% so với chỉ tiêu Đại hội (18 thôn); xã Yên Sơn đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí, đề nghị tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023.  
Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì và phát triển; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư nâng cấp, thành phố đã đầu tư cải tạo và xây dựng tổ hợp nhà Bảo tàng và Thư viện thành phố (tổng mức đầu tư 29,8 tỷ đồng); Nghĩa trang liệt sỹ thành phố (tổng mức đầu tư 14,699 tỷ đồng); cải tạo, nâng cấp Công viên trung tâm (tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng); hỗ trợ xây mới, sửa chữa 29 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng. Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 0,53%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 6,5%; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Thành phố đã chủ động chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện tốt Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từ thành phố đến phường, xã từng bước được nâng cao. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được nâng lên; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.  
Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, kế thừa kết quả 40 năm thành lập đô thị Tam Điệp và qua 10 nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của TW, của tỉnh, cụ thể hóa các chủ trương đường lối vào điều kiện thực tế của địa phương, các thế hệ người dân Đồng Giao-Tam Điệp đã xây dựng Tam Điệp hôm nay trở thành đô thị năng động, văn minh và hiện đại. Kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng không ngừng được củng cố và phát triển; đời sống của người dân nâng cao, diện mạo đô thị đổi thay. Tam Điệp cũng là địa phương đầu tiên được Tỉnh quan tâm xây dựng khu công nghiệp Tam Điệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, trong đó có cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và thành phố đang tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giao thông. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng có lúc, có việc chưa hiệu quả; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, chưa toàn diện, chưa đáp ứng yêu cầu; khu công nghiệp Tam Điệp II đã được quy hoạch nhưng chưa thu hút nhà đầu tư; thành phố chưa có quy hoạch để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất; Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường ở một số phường, xã còn bất cập, chưa chặt chẽ; công tác GPMB một số dự án còn chậm so với tiến độ đề ra; nguồn thu ngân sách trên địa bàn chưa thật sự ổn định, phụ thuộc nhiều vào công tác đấu giá giá trị quyền sử dụng đất; nguồn lực đầu tư công chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; vấn đề ô nhiễm môi trường từ các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng, nhà máy xử lý chất thải rắn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Định hướng của Thành phố là tập trung cao phấn đấu xây dựng Tam Điệp trở thành đô thị loại II, đô thị công nghiệp gắn với nông nghiệp xanh, quy hoạch chung Tam điệp năm 2023 đến năm 2045 trong đó mở rộng vị trí địa giới hành chính, mở rộng không gian đô thị; Tam Điệp cũng có dư địa, có điều kiện để phát triển công nghiệp theo hướng sinh thái; tập trung phát triển nông nghiệp nòng cốt là Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền số được tập trung chỉ đạo. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh quan tâm tới những ý kiến, đề nghị của thành phố để tháo gỡ khó khăn, tạo động lực, điều kiện cho Tam Điệp hoàn thành mục tiêu đề ra.  
Từ thực tiễn trên, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Tỉnh ủy kiến nghị với Trung ương xem xét điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (hiện đang là 05 năm hai lần) thống nhất theo nhiệm kỳ đại hội của tổ chức cơ sở đảng (05 năm một lần); đề nghị Tỉnh kiến nghị với Trung ương xem xét không tính biên chế của cơ quan Hội Cựu chiến binh các cấp vào tổng biên chế giao cho khối Đảng, đoàn thể; đề nghị Tỉnh chỉ đạo rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai đối với các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố của Công ty Cổ phần giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao; Trường Trung cấp nghề số 14 - Bộ Quốc phòng; Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô (cơ sở 3), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; một số trụ sở cơ quan sau khi chuyển sang trụ sở mới hiện nay đang để không (Trụ sở Viện Kiểm Sát, Tòa án cũ); trụ sở Công an thành phố (cũ) thu hồi một phần diện tích bàn giao cho địa phương quản lý tránh lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác mỏ đối với các mỏ vật liệu xây dựng sau khi hết thời gian khai thác đề nghị chấm dứt, không gia hạn thời gian khai thác để phục hồi môi trường, cảnh quan; đề nghị Tỉnh quan tâm bố trí nguồn ngân sách để triển khai hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Tam Điệp I, quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác xúc tiến và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết và trách nhiệm đối với Khu công nghiệp Tam Điệp II với tổng diện tích 386 ha; đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn sớm triển khai thực hiện hoàn thành 08 dự án trên, trong đó ưu tiên bố trí vốn triển khai thực hiện các dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng như: Xây dựng tuyến đường nối Khu công nghiệp Tam Điệp II với tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình; dự án xây dựng cầu Đàm Khánh, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp; Xem xét bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh một số dự án giao thông quan trọng gồm xây dựng tuyến đường kết nối đường gom cao tốc, trung tâm thành phố Tam Điệp đến Quốc lộ 12B; xây dựng tuyến đường kết nối đường Đông - Tây (từ nút giao Đồng Giao) với đường gom cao tốc Bắc – Nam; Xây dựng tuyến đường vành đai tránh thành phố Tam Điệp; đề nghị tỉnh áp dụng cơ chế đặc thù cấp lại cho thành phố 100% số thu ngân sách tỉnh được hưởng trong đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất gồm Khu dân cư mới phường Tây Sơn, Khu dân cư phía Đông Khu công nghiệp Tam Điệp II, xã Quang Sơn, Khu dân cư mới phía Tây bến xe phường Nam Sơn dự kiến thực hiện đấu giá trong năm (2024-2025); đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố thực hiện đấu giá 02 khu đất thương mại dịch vụ nêu trên để tạo nguồn thu ngân sách; đồng thời ban hành quy trình cụ thể để làm căn cứ triển khai thực hiện; đề nghị Tỉnh quan tâm mở rộng địa giới hành chính của thành phố Tam Điệp về phía Tây Bắc của thành phố bao gồm 2 xã của huyện Nho Quan (xã Quảng Lạc, Phú Long) để đảm bảo không gian đô thị theo các tiêu chí mới và các điều kiện xây dựng thành phố theo các tiêu chí của đô thị loại II trực thuộc tỉnh...  

Những kiến nghị, đề xuất của thành phố đã được các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trả lời làm rõ trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, cũng phân tích, gợi mở về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc góp phần sớm xây dựng Tam Điệp trở thành đô thị năng động, hiện đại. Các đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả hết sức ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của Tam Điệp đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.  


Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận.  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao sự bứt phá phát triển của Tam Điệp trong những năm gần đây và khẳng định đây là những minh chứng cụ thể cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay, củng cố niềm tin trong Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhấn mạnh về vai trò, vị thế của Tam Điệp trong bản đồ địa - chính trị của tỉnh, của đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Tam Điệp có nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh; sứ mệnh lịch sử của Tam Điệp đã và đang tạo ra những động lực thúc đẩy phát triển. Do vậy, Tam Điệp cần nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức để xác định đường hướng phát triển trong tương lai. Trước mắt tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính, mở rộng không gian đô thị theo tiêu chí mới và các điều kiện xây dựng thành phố theo các tiêu chí của đô thị loại II trực thuộc tỉnh, trong đó lưu ý coi trọng quy hoạch phân khu thương mại, dịch vụ, không gian công cộng, quy hoạch vùng nông thôn… Những kiến nghị, đề xuất của Tam Điệp rất xác đáng, xuất phát từ những khó khăn thực tiễn của thành phố; giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo và có phương án giải quyết cụ thể với từng đề xuất, kiến nghị, qua đó góp phần tạo điều kiện để Tam Điệp có thêm nguồn lực triển khai thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Chú trọng phát huy nội lực, khơi thông các nguồn lực; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, tập trung phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; chú trọng xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực để từ đó nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Tam Điệp ngày giàu mạnh, văn minh. Đồng chí tin tưởng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, Tam Điệp sẽ có nhiều cơ hội để làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố, tăng cường, niềm tin của Nhân dân, đoàn kết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của Tỉnh đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo định hướng gợi mở về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Ban chấp hành đảng bộ thành phố sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành để Tam Điệp thực hiện các nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra; xây dựng thành phố trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Tây Nam tỉnh Ninh Bình.                                                              Kim Dung

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
670822

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 189