Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 24/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị Ban Tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2023

Thứ Năm, 03/08/2023 1126 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 2/8, tại Phòng Hội thảo Nhà văn hóa thành phố, Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2023.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp; các thành viên Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023; Cơ quan thường trực Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023.

           

Quang cảnh Hội nghị.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban diễn tập KVPT Thành phố; Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm diễn tập, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm công tác triển khai, công tác bảo đảm, chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập. Đồng thời thông qua kế hoạch, quy trình diễn tập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban diễn tập, các phòng, ban ngành, đoàn thể, xã, phường làm cơ sở để chỉ đạo cơ quan, đơn vị địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành luyện tập, diễn tập bảo đảm thiết thực an toàn và tiết kiệm. Theo đó, Cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2023 có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2023. Quy mô tổ chức ở 2 cấp gồm: cấp thành phố và cấp xã, phường. Trong đó, tham gia diễn tâp cùng thành phố Tam Điệp có 3 đơn vị là phường Yên Bình, xã Đông Sơn và xã Yên Sơn.

Thông qua quy trình diễn tập.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

     Sau khi nghe kế hoạch diễn tập, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến về Công tác xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hệ thống văn kiện của các cấp, các ngành; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau diễn tập... các đại biểu cơ bản nhất trí cao với dự thảo kế hoạch, quy trình diễn tập và thời gian diễn tập. Trong đó, xác định Ban CHQS thành phố là cơ quan thường trực giúp Ban Tổ chức diễn tập thành phố xây dựng kịch bản, tổ chức tập huấn và luyện tập các nội dung diễn tập bảo đảm chất lượng, thiết thực, đúng kịch bản, thời gian.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp kết luận hội nghị.

       Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp khẳng định: Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực làm tham mưu cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng, kịp thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới… chính vì vậy, đồng chí đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường tham gia diễn tập với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất. Trọng tâm tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và các quyết định, kế hoạch phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023, sát với thực tế của địa phương, tiết kiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các Tiểu ban diễn tập của Ban Tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức về nhiệm vụ được phân công, trong đó lưu ý: 

     Tiểu Ban văn kiện giúp Ban Tổ chức diễn tập KVPT thành phố hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập (khối A, B); công tác điều hành, chuẩn bị và thực hành diễn tập; hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường hoàn thiện đầy đủ các loại văn kiện, tài liệu, bảo đảm đúng nguyên tắc. Tiểu ban an ninh, trật tự, huy động bảo đảm lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông cho diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện. Tiểu ban khánh tiết, thi đua và tuyên truyền, tổ chức trang trí khánh tiết, tuyên tuyền, cổ động trước, trong và sau diễn tập; tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong diễn tập. Tiểu ban lễ tân, hậu cần, kỹ thuật và tài chính, tham mưu làm tốt công tác mời, đón tiếp, bảo đảm ăn, nghỉ cho đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia diễn tập; chuẩn bị đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật, vũ khí trang bị, phương tiện bảo đảm và phục vụ cho diễn tập theo kế hoạch của Ban Tổ chức. Triển khai xây dựng Sở chỉ huy diễn tập bảo đảm theo yêu cầu. Tiểu ban lực lượng, thực binh, triển khai huy động lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện, diễn tập bảo đảm đủ quân số, chất lượng. Xây dựng thao trường thực binh, chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm theo nội dung diễn tập. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, hiệp đồng các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập; phối hợp với Công an thành phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tổ chức diễn tập triển khai, chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất; phối hợp với các Cơ quan của Bộ CHQS tỉnh, Ban Đạo diễn diễn tập của tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Ban Đảng, đoàn thể; các phòng, ban, ngành hoàn chỉnh hệ thống văn kiện theo quy định; hoàn thiện hệ thống thao trường diễn tập thực binh; Sở Chỉ huy diễn tập; tổ chức luyện tập, hợp luyện và thực hành diễn tập… thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo diễn tập. Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện diễn tập; đặc biệt phần diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông gây rối an ninh, bạo loạn. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trước, trong và sau diễn tập; bảo đảm an toàn giao thông trong diễn tập. Xã Đông Sơn, Yên Sơn và phường Yên Bình chuẩn bị đầy đủ các văn kiện, thao trường, các khu vực diễn tập; huy động lực lượng, tổ chức huấn luyện, luyện tập và thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch xác định; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tổ chức diễn tập đúng ý định, đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện. 

     Các thành viên Ban Tổ chức, các phòng, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. Tất cả hệ thống văn kiện diễn tập của các ngành phải chuẩn bị đầy đủ, sát với điều kiện địa phương, trong từng tình huống; diễn tập đúng chức năng, nhiệm vụ và cương vị, chức trách được giao, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất nội dung; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2023 đạt kết quả cao nhất.

 Tố Lan

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
671287

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 654