Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 18/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023 của HĐND Thành phố và HĐND các phường, xã.

Thứ Tư, 05/04/2023 25386 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Sáng ngày 4/4, tại phòng họp tầng 1, trụ sở cơ quan HĐND - UBND thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023 của HĐND Thành phố và HĐND các phường, xã. 

 

Quang cảnh Hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Đinh Văn Thanh, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch  HĐND Thành phố; đồng chí Vũ Đình Chiến, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường, xã.

     Quý I/2023, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thành phố đảm bảo theo luật định và theo kế hoạch, đồng thời tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Hoạt động giám sát, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND thành phố để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp chủ động, kịp thời. Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng, triển khai chương trình công tác năm 2023 trong đó cụ thể hóa các nội dung công việc cho từng tháng, từng quý, đảm bảo thiết thực, đúng thẩm quyền, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của thành phố. Trong quý, Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2022 (theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thành phố) đã xây dựng Đề cương giám sát, chuẩn bị các điều kiện khảo sát, giám sát tại các đơn vị thuộc đối tượng khảo sát, giám sát. Đặc biệt, HĐND Thành phố tổ chức thành công kỳ họp thứ 12, 13 - kỳ họp chuyên đề, thông qua 15 nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh dự toán chi ngân sách và phân bổ nguồn vốn năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư 7 công trình, dự án và 2 nghị quyết về nhân sự. Quyết định điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước thành phố Tam Điệp năm 2022; quyết định phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp thành phố năm 2022 đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động xây dựng lịch tiếp công dân năm 2023, phân công cụ thể thành viên Thường trực HĐND thành phố tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố theo quy định.  Đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp với UBND thành phố, tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa IX và những vấn đề phát sinh có liên quan, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các Ban của HĐND thành phố chủ động xây dựng kế hoạch giám sát năm 2023 của Ban trong đó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố: Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, 13 ( các kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa IX theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát, Đề cương giám sát và chuẩn bị các điều kiện tổ chức giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2023. Ban Pháp chế HĐND thành phố Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch giám sát, Đề cương giám sát và chuẩn bị các điều kiện tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và UBND một số phường, xã. Thường trực HĐND các phường, xã như Bắc Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn, Yên Bình, Tân Bình, Quang Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn đã chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức kỳ họp chuyên đề kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ theo Luật định, triển khai nghị quyết của kỳ họp và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

    Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với Báo cáo Kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2023 của HĐND thành phố và HĐND các phường, xã. Đồng thời khẳng định công tác điều hành Thường trực HĐND thành phố có nhiều đổi mới, các kỳ họp HĐND diễn ra nghiêm túc, trọng tâm,  trọng điểm đã phát huy trí tuệ tập thể và tạo không khí sôi nổi, dân chủ. Công tác tập hợp, tổng hợp được tiến hành nhanh, chính xác. Thông tin, tuyên truyền, phản ánh trước, trong và sau kỳ họp đảm bảo kịp thời.… các đại biểu cũng đề nghị HĐND Thành phố cần tăng cường phát huy đổi mới phương pháp công tác và nội dung hoạt động, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa đại biểu HĐND với cử tri, làm tốt việc giải quyết kiến nghị của nhân dân liên quan đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường điểm tập kết thu gom rác thải, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về giáo dục...

Đồng chí Đinh Văn Thanh, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch  HĐND Thành phố phát biểu kết luận Hội nghị.

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thanh, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch  HĐND Thành phố đã đánh giá cao những ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí yêu cầu các ban HĐND Thành phố, các phòng ban, đơn vị, HĐND các xã, phường trong Quý II cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại hạn chế, đúc rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho nội dung chương trình của các kỳ họp tiếp theo, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND thành phố, trong Quý II cần phối hợp với UBND thành phố rà soát tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.  Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2022, tổ chức khảo sát tại một số phường, xã và giám sát tại UBND thành phố. Thường trực HĐND thành phố xây dựng Quyết định, Kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm và quản lý tài sản công giai đoạn 2020-2022 tại một số phòng, đơn vị và UBND các phường, xã. Ban Kinh tế - Xã hội giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2023 đối với Phòng GD - ĐT và một số trường học trên địa bàn thành phố. Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và UBND một số phường, xã. Tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND thành phố đảm bảo theo đúng Quy chế; tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và kỳ họp chuyên đề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phối hợp với UBMTTQ VN thành phố, UBND thành phố, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Tam Điệp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật định để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Đối với HĐND các phường, xã  phối hợp với Tổ đại biểu HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Phối hợp với Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố thực hiện các cuộc giám sát trên địa bàn và thực hiện tốt chương trình giám sát trong quý II đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQVN cùng cấp tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND thành phố và HĐND các phường, xã. Chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND các phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026.

 Tố Lan

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
665611

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 831