Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 18/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2023.

Thứ Bảy, 07/10/2023 4345 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 6/10, tại Phòng hội thảo, Nhà Văn hóa thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị; các đồng chí Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại biểu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy;  lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên UBND thành phố; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô, Chi cục Thống kê khu vực Yên Mô - Tam Điệp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố;  đại diện Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp; Chủ tịch UBND các phường, xã.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề và có ý nghĩa quan trọng trong  thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tập trung quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và phát huy kết quả đã đạt được năm 2022; bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, quyết liệt trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, quyết tâm cao và yêu cầu, quan điểm làm việc phải có kế hoạch cụ thể, đảm bảo 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”.  Trên tinh thần đó, ngay từ những ngày đầu năm, UBND thành phố đã xây dựng Chương trình công tác năm 2023 đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 256 nhiệm vụ cụ thể theo tững lĩnh vực, xuyên suốt theo từng quý được phân theo ngành lĩnh vực, giao thực hiện đến từng cơ quan, đơn vị chủ trì và có thời hạn cụ thể...

Doanh thu công nghiệp trong 9 tháng đầu năm ước đạt 7.247,8 tỷ đồng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu vận tải đường bộ 9 tháng đầu năm ước đạt 431,6 tỷ đồng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 3.497,3 tỷ đồng tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2022. Chủ động phối hợp với các các sở, ngành của tỉnh thu hút đầu tư, phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Trung Sơn (Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 29/8/2023) với diện tích 44,69ha và đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đến ngày 30/9/2023, thu ngân sách trên địa bàn là 151.511 triệu đồng, đạt 32% dự toán tỉnh giao, 27% dự toán thành phố giao.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo. Chỉ đạo các đơn vị tập trung sản xuất đảm bảo theo đúng khung thời vụ và kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023 là 756,4 ha đạt 100,7% kế hoạch, diện tích trồng cây màu toàn thành phố là 600 ha, đạt 100% kế hoạch; năng suất ước đạt 63 tạ/ha, sản lượng 4.760 tấn. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa là 173,8 ha, đạt 5,6% kế hoạch (do 05 ha tại xã Đông Sơn và 03 ha tại phường Tân Bình để lúa tái sinh và nuôi cá), tổng diện tích trồng cây màu vụ mùa là 329 ha đạt 100% kế hoạch. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu vụ mùa. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế, khoanh vùng dịch tả lợn Châu Phi. Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2023; đến nay trên địa bàn toàn thành phố đã trồng được 150.000 cây phân tán các loại. Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023 theo kế hoạch của tỉnh, của thành phố.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng trên địa bàn  thành phố; kiểm tra trật tự đô thị, nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng trái phép; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Điệp đến năm 2045; triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 16/02/2023; tập trung rà soát các công trình, dự án làm cơ sở thực hiện phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đai của thành phố Tam Điệp đến năm 2030 và 5 năm (2021-2025). Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp năm 2022; dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Chi Lăng...), thi công và giải ngân các dự án đầu tư công; rà soát, thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đến ngày 30/9/2023, tổng số dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư là 42 dự án, tổng mức đầu tư là 562.000 triệu đồng; số dự án đã được phê duyệt dự án là 41 dự án với tổng mức là 549.743 triệu đồng. 

Công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao được tăng cường; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh, thành phố đồng

thời tích cực tham gia các hoạt động, các giải thi đấu thể thao, hội diễn của Tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tuyên truyền thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các lễ hội; tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn nhất là trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nghiệp vụ cho xã Đông Sơn, phường Yên Bình và Ban Khánh tiết một số di tích trên địa bàn củng cố hồ sơ, tài liệu đề nghị khảo sát công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023.

Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn được duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở y tế đã tiến hành khám bệnh cho 70.821 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 10.438 lượt bệnh nhân. Triển khai thực hiện mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VneID không dùng BHYT giấy và thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng, an ninh chính trị được đảm bảo; trật tự xã hội cơ bản ổn định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng thực hiện hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành  chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị và các phòng, ban, ngành cũng tập trung báo cáo và đề xuất giải pháp cho những nội dung còn hạn chế, như:  Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng, nhất là với các dự án trọng điểm của tỉnh, của thành phố, cải cách hành chính; các công việc phòng chông dịch bệnh, vệ sinh ATTP,…

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự Hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận và cho ý kiến cụ thể vào các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh: Trước những khó khăn, thách thức rất lớn, song kinh tế - xã hội của thành phố trong 9 tháng năm 2023 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Điều này cho thấy sự trách nhiệm, vào cuộc tích cực, đoàn kết trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đoàn kết, nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, xác định rõ các nội dung, công việc còn lại của 3 tháng cuối năm 2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố. Hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Điệp đến năm 2045. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân các dự án đầu tư công; rà soát, thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở khả năng thu ngân sách nhà nước và khả năng hấp thụ vốn của các dự án, xây dựng phương án cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án đảm bảo kịp thời, phù hợp, hiệu quả; tăng cường quản lý, kiểm soát không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tăng cường các giải pháp phát triển dịch vụ, nhất là hoạt động dịch vụ bán lẻ, tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp về thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục quan tâm các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội; kiểm soát dịch chặt chẽ, đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh; tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, minh bạch hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cập nhật các bộ chỉ tiêu mới để hoàn thiện Hệ thống giám sát điều hành thông minh (IOC) đảm đảo Hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch, tăng cường các công trình xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã. Đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Thương Thương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
665519

Trực tuyến: 60

Hôm nay: 739