Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 18/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023

Thứ Ba, 19/12/2023 10080 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 19/12 Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023.

Dự hội nghị có Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố; Văn phòng Thành uỷ.

 Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đọc báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp năm 2023. Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ, năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Thành ủy. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy luôn bám sát Quy chế làm việc của Thành ủy, chủ động, quyết liệt, chặt chẽ, sáng tạo, bám sát thực tiễn và kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những việc trọng tâm, cấp bách, phức tạp, tồn tại kéo dài, việc mới. Các nội dung hội nghị được chuẩn bị kỹ lưỡng và gửi nhận theo đúng quy định; các ý kiến thảo luận cơ bản thể hiện rõ chính kiến, đúng trọng tâm và mang tính xây dựng vì lợi ích chung. Kịp thời ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nề nếp việc phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ các khu dân cư, qua đó đã nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; giúp cho cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, sát dân và có trách nhiệm với dân; giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất và hạn chế được đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 18/01/2023 về tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, xác định 12 chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu. 

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đảng bộ thành phố tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về kết quả lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Tỉnh ủy; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố; kịp thời chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức cho Nhân dân đón Tết nguyên đán Quý Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở; tổ chức Lễ phát động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thành phố năm 2023, toàn thành phố đã vận động ủng hộ quỹ hơn 3,8 tỷ đồng.

Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quan tâm phát triển đảng viên; mạnh dạn bố trí, luân chuyển cán bộ đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, quy định. Đã bàn giao 02 tổ chức cơ sở đảng về Đảng ủy thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương; chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên (182 đảng viên) và thành lập chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 06 kỳ họp HĐND và  ban hành 43 nghị quyết...

Về kết quả kinh tế - xã hội, doanh thu công nghiệp ước đạt 10.085,2 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 5.171,3 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện năm 2023 là 289.206 triệu đồng, đạt 110% so với dự toán không bao gồm khu đấu giá đặc thù ngân sách tỉnh 300 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Điệp đến năm 2045. Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB thực hiện 11 dự án trọng điểm, đã hoàn thành 03/11 dự án; đặc biệt hoàn thành công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây (giai đoạn I). Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại khu vực Đồi Ba Mào thuộc địa bàn xã Quang Sơn, Yên Sơn và khu vực chân Núi Vàng, thôn 1, xã Đông Sơn.

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ. Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác năm 2023 ước đạt 180,7 triệu đồng, tăng 3,9 triệu đồng so với năm 2022, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh 25,7 triệu đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án cải tạo và xây dựng tổ hợp nhà Bảo tàng và Thư viện thành phố và tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ xây mới, nâng cấp và mở rộng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; giáo dục, y tế được quan tâm, tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm, việc thực hiện các khoản thu, chi đảm bảo đúng quy định. Anh sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng lên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,45%. Công tác cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quân sự quốc phòng được tăng cường; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh của công dân được quan tâm...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đề cao trách nhiệm nêu gương. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; trong lãnh đạo, điều hành, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công tác tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng lên; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”... Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã cơ bản khắc phục 05/08 hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2022 và một số hạn chế, khuyết điểm năm 2021 chưa được khắc phục triệt để; 03/08 hạn chế đang từng bước khắc phục.

Hội nghị cũng đã thảo luận, nêu ý kiến nhận xét, góp ý về một số tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; trách nhiệm tập thể, cá nhân; phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm ...để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Cùng với kiểm điểm tập thể, hội nghị tiến hành kiểm điểm cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 đồng thời phân tích, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong năm 2024 theo quy định; đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

                                                                                           

Kim Dung

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
665487

Trực tuyến: 29

Hôm nay: 707