Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Tư, 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị quán triệt, triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn thành phố

Thứ Sáu, 08/09/2023 13188 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 7-9, tại hội trường thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chủ trì hội nghị; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thành ủy; Trưởng, Phó phòng, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo, chuyên viên, một số phòng chuyên môn của thành phốp; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể và một số công chức xã, phường dự hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023- 2030; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023- 2030; Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Tam Điệp giai đoạn 2023-2025; và nghe ý kiến tham luận của 4 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt phường, xã.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố, Kế hoạch số 109 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể của việc sắp xếp đơn vị hành chính, cụ thể là: Giai đoạn 2023-2025, Thành phố sẽ phối hợp tham mưu đề xuất điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Tam Điệp gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; phát triển thành phố Tam Điệp theo định hướng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, thân thiện môi trường. Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính phường Yên Bình, phường Tây Sơn và xã Yên Sơn để đảm bảo diện tích tự nhiên theo quy định. Đối với những xã, phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2026-2030 nhưng đủ điều kiện và xét thấy cần sắp xếp sớm thì thực hiện ngay trong giai đoạn 2023-2025. Giai đoạn 2026-2030, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. Phát triển thành phố Tam Điệp theo định hướng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, thân thiện môi trường gắn với thế bố trí quốc phòng - an ninh; cơ bản đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại II. 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và của UBND thành phố đã chỉ rõ lộ trình thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, đáng chú ý là: Trước ngày 15/02/2024, hoàn thành Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính; trước ngày 30/4/2024, hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri vào nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính; trước ngày 15/5/2024, HĐND cấp xã, HĐND thành phố tổ chức họp thông qua nội dung Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính; phấn đấu trước ngày 30/11/2024, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Quý II/2025, sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026-2030.

Các ý kiến tham luận của đại biểu đã biểu thị sự nhất trí cao với kế hoạch của thành phố; đồng thời khẳng định sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 phát biểu kết luận.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc tổ chức hội nghị; đồng thời khẳng định: Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 là một xu thế, chủ trương, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của TW, tỉnh và thành phố trong giai đoạn 2023-2030 do đó cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính phải bám sát tình hình thực tiễn; thực hiện các bước, các khâu trong quy trình sắp xếp đơn vị hành chính đúng quy định, thời gian và lộ trình đã đề ra, đảm bảo ổn định tình hình và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Tam Điệp trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, thân thiện môi trường; là một cực tăng trưởng của tỉnh về kinh tế; cơ bản đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại II trước năm 2030.

Để triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Tam Điệp đạt kết quả, đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí yêu cầu các đồng chí dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu và nắm chắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh, thành phố để tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân; xác định rõ việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn 2023-2030, cần huy động sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Các xã, phường tổ chức hội nghị quán triệt và chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu xây dựng phương án, đề án, kế hoạch sắp xếp ĐVHC. Các cơ quan thông tin tuyên truyền tăng cường thời lượng truyên truyền, và truyền tải, thông tin sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, thời gian thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, thành phố và cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. UBND thành phố bám sát tình hình thực tiễn, chủ động phối hợp, tham mưu hoàn thành nhiệm vụ mở rộng địa giới hành chính phường Yên Bình, phường Tây Sơn, xã Yên Sơn và thành phố Tam Điệp đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định, đảm bảo đúng lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính đã đề ra. 

Với bề dày truyền thống, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn thành phố sẽ thành công tốt đẹp.

 

                                                                                      Kim Dung 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
666009

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 309