Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 15/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023.

Thứ Năm, 31/08/2023 691 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 31/8, tại Phòng Hội thảo, Nhà văn hóa thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về  phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023.


Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chủ trì Hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch UBND các phường, xã dự hội nghị.

Qua 6 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thành phố Tam Điệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế. Sau khi Nghị quyết số 10 được ban hành, bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch; tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, kịp thời. Tính đến ngày 01/9/2017, 68/68 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 10. Công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tư nhân được triển khai bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, doanh nhân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tư nhân được nâng lên. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, thông thoáng, thuận lợi hơn; số lượng doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tính đến tháng 12/2022, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có 588 doanh nghiệp đang hoạt động (trong đó 76 công ty cổ phần; 167 công ty TNHH hai thành viên trở lên; 295 Công ty TNHH một thành viên, 59 doanh nghiệp tư nhân). Từ năm 2020 đến nay, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 127 dự án với tổng mức đầu tư 1.728,5 tỷ đồng, đã giải ngân 734,2 tỷ đồng, góp phần quan trọng tạo đà phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong giai đoạn từ năm 2017 -2022 đã thực hiện cấp vốn, giải ngân kịp thời kinh phí chi đầu tư XDCB đảm bảo theo kế hoạch hàng năm. Hàng năm tạo việc làm mới cho từ 1.000 - 1.500 lao động; thực hiện dạy nghề ngắn hạn cho cho lao động nông thôn từ 1.200 đến 1.500 lao động. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Năm 2022, thành phố xếp thứ 3/8 huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Từ năm 2019 đến nay, thành phố có 18 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận, gồm: 03 sản phẩm 03 sao và 15 sản phẩm đạt 04 sao; sản phẩm OCOP đã góp phần thúc đẩy tăng doanh thu, giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên, đoàn thể trong khu vực kinh tế tư nhân được quan tâm và nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiện nay, có 10 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp trực Thuộc Thành ủy, trong đó có 8 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân; 08 chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Đảng bộ xã, phường. Hiện nay, có 37 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn thành phố, trong thời gian qua, các công đoàn cơ sở này đã phát huy vai trò trong việc bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố.

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, trọng tâm công tác tháng 9 năm 2023 báo cáo nêu rõ: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý là chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố và chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp đối với Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy Tam Điệp; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử theo phân cấp quản lý đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 299 cán bộ thuộc đối tượng 4 theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị đảm bảo kế hoạch; tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2023 cho 516 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong tháng 8/2023, thành lập 01 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp 15 đảng viên mới, lũy kế đến nay đã kết nạp được 128/182 đảng viên mới, đạt 70,3% kế hoạch.

Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Doanh thu công nghiệp ước đạt 803,7 tỷ đồng, tăng 5,1 % so với cùng kỳ năm 2022; Tổng mức bán lẻ hàng hoá kinh doanh ước đạt 411,7 tỷ đồng, tăng 10,2 % so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8/2023 đạt 31.328 triệu đồng, lũy kế 8 tháng đạt 133.271 triệu đồng, đạt 28% so với dự toán tỉnh giao, 24% so với dự toán thành phố giao. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất nông nghiệp đa canh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn các phường, xã: Yên Bình, Tân Bình, Yên Sơn.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9; Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8); các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Thư viện tỉnh tham gia Liên hoan Thư viện toàn quốc năm 2023, kết quả đạt giải Nhất. Đội tuyển thành phố tham gia giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình năm 2023 giành Huy chương Vàng và Cúp vô địch. Công tác quân sự - quốc phòng, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm vụ tháng 8 và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, đại biểu đề nghị cán bộ công chức, cơ quan chuyên môn cần cải cách thủ tục hành chính nhanh chóng hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đến làm việc; thành phố quan tâm tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, trao đổi kiến thức cho các chủ doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp phát triển; cần quan tâm tới chợ đầu mối, nâng cấp mở rộng tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh; tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu thực hiện mô hình xây dựng công an điển hình kiểu mẫu gắn về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; tháo gỡ khó khăn trong thực hiện kích hoạt định danh điện tử trên điện thoại thông minh; tăng cường quảng bá các sản phẩm OCOP tại Hội chợ thương mại nhằm mở rộng thị trường; trước khi cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp các cơ quan chuyên môn cần xem xét kỹ các vẫn đề về ô nhiễm môi trường tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân; có các giải pháp quan tâm hơn nữa tới hoạt động của Trung tâm Y tế thành phố... Những ý kiến đề xuất của các đại biểu thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND thành phố tiếp thu và giải trình thỏa đáng tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả của các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023; đồng thời ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đồng chí cũng khẳng định với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tình hình KT-XH trên địa bàn thành phố có sự phát triển khởi sắc. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9, đồng chí đề nghị bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên theo kế hoạch. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung rà soát, tạo nguồn, phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực; tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất bên cạnh đó các doanh nghiệp cần khắc phục khó khăn thực hiện nghiêm những quy định của nhà nước; tổ chức các hội nghị gặp gỡ thường xuyên hơn với các doanh nghiệp để chia sẻ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường và khai thác mỏ trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, rà soát các nguồn thu còn dư địa, tiền năng để khai thác tăng thu. Trong đó các cơ quan chuyên môn, các xã phường quan tâm tới nguồn thu của các hộ kinh doanh để đóng góp vào ngân sách của nhà nước. Quan tâm đầu tư trang thiết bị thực hiện hiệu quả kế hoạch xây dựng thí điểm công an phường Trung Sơn điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố, học tập kinh nghiệm quản lý từ các địa phương khác góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức khai giảng năm học 2023-2024 ngắn gọn, tránh hình thức, phù hợp với lứa tuổi học sinh, đảm bảo an toàn về mọi mặt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới. Tăng cường công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                                     Kim Dung

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
698387

Trực tuyến: 65

Hôm nay: 1173