Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Tư, 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 09/06/2023 11820 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 9-6, tại hội trường thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chủ trì hội nghị; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị của thành phố; các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy dự hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị.

Thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Đảng bộ thành phố đã xây dựng, cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Mặc dù còn chịu tác động của nhiều yếu tố, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh, với tinh thần quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và người đứng đầu, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay đã cơ bản đạt và vượt 6/12 chỉ tiêu Đại hội như: Tổng thu ngân sách nhà nước thuộc thành phố quản lý; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác; tỷ lệ hộ nghèo; Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường ngày càng hiệu quả, thực chất hơn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh. Đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 2020-2023, đã có trên 21.455 lượt cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện các Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy xác định. Tổ chức, bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, chú trọng cả chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, quản lý nhà nước tạo sự chuyển biến rõ nét và đạt được kết quả đồng bộ, toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được tăng cường. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu được phát huy tốt. Từ năm 2020 đến tháng 31/3/2023, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 417 đảng viên nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên gần 6.000 đảng viên sinh hoạt ở 65 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. MTTQ và các đoàn thể làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố hằng năm đều vượt so với mục tiêu đại hội và dự toán được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 29/5/2023 đạt 68.819 triệu đồng, đạt 14% dự toán tỉnh giao, 12% dự toán thành phố. Doanh thu công nghiệp năm 2022 ước đạt 10.754,3 tỷ đồng (giá thực tế) tăng 19% so với năm 2020; 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4.846,9 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng năm tăng trưởng ổn định. Năm 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.206,7 tỷ đồng, tăng 29,95% so với năm 2020; 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 2.232 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hạ tầng đô thị và các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện theo hướng đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm, từng bước đáp ứng tiêu chí đô thị loại II. Công tác GPMB được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả, đặc biệt là các dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh, thành phố và những tồn tại phức tạp từ nhiều năm.

Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác năm 2022, đạt 176,8 triệu đồng, tăng 31% so với năm 2020 (134,7 triệu đồng/ha); thành phố có 18 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong đó 15 sản phẩm đạt 4 sao, 03 sản phẩm đạt 03 sao; đã thực hiện chuyển đổi 36 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất đa canh theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục hoàn thiện Đồ án Quy hoạch vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất nông nghiệp đa canh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn các phường, xã: Tân Bình, Yên Bình, Yên Sơn. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Từ năm 2020 đến nay thành phố đã xét, công nhận 15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 83,3% so với chỉ tiêu Đại hội.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, thể dục thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tiến bộ. Thành phố đã đầu tư cải tạo và xây dựng tổ hợp nhà Bảo tàng và Thư viện thành phố (tổng mức đầu tư 29,8 tỷ đồng); Nghĩa trang liệt sỹ thành phố (tổng mức đầu tư 14,699 tỷ đồng); cải tạo, nâng cấp Công viên trung tâm (tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng); hỗ trợ xây mới, sửa chữa 29 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng. Thành phố tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) thiết thực, hiệu quả. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đời sống Nhân dân được bảo đảm. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53% qua đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, đặc biệt là nỗ lực quyết tâm vươn lên của người dân.

Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và đối thoại nhân dân được duy trì, có hiệu quả, tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc tồn tại của địa phương kéo dài nhiều năm, tạo được sự đồng thuận của công dân. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từ thành phố đến phường, xã từng bước được nâng cao.

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu nghe 8 tham luận của phòng, ban chuyên môn của Thành ủy, UBND thành phố và xã, phường nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nửa nhiệm kỳ qua, tập trung vào các nội dung: Việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề công tác hàng năm của tỉnh; công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác văn hóa, thông tin và truyền thông... Đồng thời các đại biểu cũng đề xuất giải pháp cùng quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra như: Đề nghị cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm thêm đến công tác tuyên truyền; hướng dẫn để cán bộ, đảng viên phát huy quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi sử dụng Internet, mạng xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; nên có cơ chế chính sách đãi ngộ, động viên những cán bộ được điều động, luân chuyển đi cơ sở; tạo điều kiện cho những cán bộ chủ chốt cơ sở được đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo nguyện vọng và khả năng phát triển của cán bộ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đối với các xã, phường không có nguồn từ đấu giá đất; tăng cường giám sát, quản lý các nguồn thu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, thể thao...

Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới, thời tiết, dịch bệnh còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025: Điều chỉnh chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ từ 95 triệu đồng xuống 88 triệu đồng; điều chỉnh chỉ tiêu đến năm cuối nhiệm kỳ 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành: Đến năm 2025, 01 xã (xã Yên Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã (Đông Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm (chỉ tiêu Đại hội là 110 đảng viên/năm) theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới với tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên tổng số đảng viên.

 

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ thành phố. Đồng chí cho biết từ TW đến Tỉnh đặc biệt coi trọng công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ, nghiêm túc nhìn nhận thẳng thắn, thực chất những kết quả đạt được và đưa ra những nhận định, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần chuẩn bị hội nghị của Đảng bộ thành phố rất bài bản, chu đáo và sau hội nghị này các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo đảm bảo chất lượng, yêu cầu đã đề ra. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn thách thức của tình hình kinh tế thế giới, trong nước đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và những khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố thời gian qua, đồng tình với 3 chỉ tiêu Đảng bộ thành phố đề nghị điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo chất lượng. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ thành phố cần đánh giá và dự báo tình hình của thành phố đến năm 2025 trên tất cả các mặt; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Thành ủy; tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ Tỉnh, HĐND, UBND Tỉnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ thành phố đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến định hướng của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị; đồng thời giao Văn phòng Thành ủy tổng hợp ý kiến để bổ sung hoàn thiện báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ trình Thường trực Thành ủy để ban hành. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn ngay từ những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đó là tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19; đầu nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự đối với lãnh đạo chủ chốt, nhiều việc phức tạp, tồn tại lâu dài, chưa được giải quyết dứt điểm; nhưng với quyết tâm chính trị cao, bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các Sở, Ngành, Đảng bộ thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống 40 năm xây dựng đô thị Tam Điệp, và truyền thống của thế hệ cha ông để kiên trì, tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ và bước đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng, đổi mới lề lối, tác phong, sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính; kịp thời thay thế, điều chỉnh, sử lý, cán bộ đảng viên, người đứng đầu có dấu hiệu vi phạm tạo được niềm tin của Nhân dân. Thành phố tiếp tục coi trọng cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò của người đứng đầu đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố thường xuyên có mặt ở những nơi phức tạp để kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tập trung chia sẻ và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Chính quyền các cấp, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của thành phố vẫn có nhiều khởi sắc, công nghiệp phát triển, thu ngân sách có nhiều chuyển biến đặc biệt là việc xây dựng hạ tầng đô thị, giáo dục, văn hóa đạt nhiều kết quả ấn tượng. Nhiều nhà văn hóa ở Khu dân cư được sửa chữa và xây mới, một số trường học được xây dựng thêm đơn nguyên để hạn chế quá tải và thành phố đang xây dựng, thành lập 2 trường liên cấp tại Tây Sơn và Yên Bình; một số mô hình sản xuất bước đầu hiệu quả. Thành phố cũng tập trung cao cho những vấn đề yếu kém, phức tạp, tồn tại lâu năm, nguy cơ trở thành điểm nóng đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân vì vậy nhiều dự án trọng điểm của TW, của Tỉnh được triển khai thực hiện đúng tiến độ; an ninh chính trị, quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường; công tác xét xử điều tra, truy tố, khởi tố các vụ án trên địa bàn được thực hiện tốt đảm bảo kỷ luật, kỷ cương. Phát huy tinh thần tập trung dân chủ trong Đảng, sửa đổi quy chế, bổ sung những nội dung còn khuyết, thiếu; thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cho biết dự báo tình hình thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận, thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu trong đó có 2 chỉ tiêu về kinh tế và chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo các chỉ tiêu đạt chất lượng. Định hướng của thành phố trong tương lai tiếp tục kiên định mục tiêu xây dựng Tam Điệp là đô thị công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chế biến nông sản; mở rộng địa giới hành chính, mở rộng khu công nghiệp Tam Điệp II thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn theo hướng hệ sinh thái công nghiệp; phát huy công nghiệp chế biến Đồng Giao...Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được nửa đầu nhiệm kỳ, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, bám sát mục tiêu phấn đấu của Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng bộ thành phố sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chú trọng phát huy tiềm năng và thế mạnh, tập trung thu ngân sách thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 tạo cơ sở tăng tốc “về đích” trong nửa chặng đường còn lại để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra và 3 chỉ tiêu thống nhất điều chỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng Tam Điệp trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh.

Kim Dung

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
666105

Trực tuyến: 13

Hôm nay: 405