Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 23/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư; Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Thứ Sáu, 16/04/2021 319 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 16/4/2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Ngày 16/4/2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy, Chủ  tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Xuân Giang, phó Trưởng ban Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thành ủy; các đồng chí phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; đồng chí cán bộ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách địa bàn Tam Điệp và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.


Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011của Ban Bí thư và dự thảo báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo dự thảo báo cáo, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư, công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố đã đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của các cấp ủy Đảng, chính quyển; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể, thu hút sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về ATTP ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP được tiến hành thường xuyên, liên tục. Kết quả công tác an toàn thực phẩm đã có chuyển biến và đi vào đời sống của nhân dân tạo sự chuyển biến và đi vào thực chất đời sống của nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trọng nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác an toàn thực phẩm. các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP, đại đa số nhân dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình về an toàn thực phẩm. Trong 10 năm, Đoàn liên ngành kiểm tra ATTP thành phố đã kiểm tra, giám sát 4.584 cơ sở kinh doanh mặt hàng thực phẩm, công nghệ thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra đã phát hiện 762 lượt vi phạm, xử phạt 455 cơ sở với số tiền 733 triệu đồng. Các cơ quan chức năng cũng kiểm nghiệm 4896 mẫu, phát hiện 297 mẫu không đạt; phòng kinh tế phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên nghành tổ chức kiểm tra 765 lượt cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y...  Với những kết quả trên có thể khẳng định: Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư đã được triển khai hiệu quả, thiết thực, thay đổi nhận thức, đi sâu vào đời sống nhân dân, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Qua 5 năm, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã đạt được nhiều chuyển biến quan trọng từ “nhận thức” đến việc “làm theo” gương Bác. Nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được duy trì thường xuyên; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng chỉ thị 05 được chú trọng. Trong 5 năm qua, đã có 391 lượt tập thể và 515 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong các buổi sinh hoạt chính trị; 25 tập thể và 35 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong các hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức; 02 tập thể và 5 cá nhân được Tỉnh ủy khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị có 11 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (Khóa IX) được Chủ tịch UBND thành phố biểu dương khen thưởng. 

Đ/c Trần Thị Hồng Thanh, TUV, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy, Chủ  tịch HĐND thành phố

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy, Chủ  tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các cấp, các ngành triển khai thực hiện như sau: Đối với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị: tiếp tục tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra; Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXII) vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo và chính quyền các cấp; tiếp tục duy trì nền nếp việc thực hiện cam kết “Nói đi đôi với làm”; việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cơ đầu tuần…; Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn thực phẩm; tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy, năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền và hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền giáo dục, tạo sự chuyển biến về hành vi an toàn thực phẩm…
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                Ban biên tập
 

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
670568

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 879