Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thứ Sáu, 30/12/2022 136 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 30/12, tại phòng họp tầng 3 Nhà B Thành ủy,  Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Mai Lương Tá, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành ủy dự và chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc; đại biểu lãnh đạo cơ quan Tư tưởng, Văn hóa, Khoa giáo thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố năm 2022.

Đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2022, Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nhiều điểm mới và hiệu quả. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp và cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ công tác đảng đã tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo học tập, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến lợi ích thiết thực, trực tiếp của người dân như công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng, trọng tâm là việc triển khai thực hiện chủ đề toàn khóa và chủ đề công tác năm 2022 do Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy xác định; việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cơ đầu tuần và đạt được những kết quả quan trọng; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân học và làm theo lời Bác. Toàn thành phố đã biểu dương, khen thưởng 35 tập thể và 84 cá nhân tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Công tác khoa giáo được chú trọng. Các cơ quan chuyên môn tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát góp phằn ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì tốt. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện; tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, giới thiệu các tác phẩm mới chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các sự kiện; tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, giới thiệu các tác phẩm mới chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa; khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và sự đồng lòng nhất trí của đông đảo Nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thi đua học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, xã hội. Trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu biên tập, xuất bản Tập thơ “Đất và Người Tam Điệp” – tập III; Tập san “Tam Điệp – 40 năm xây dựng và phát triển”; tổ chức Cuộc thi ca khúc, ảnh nghệ thuật “Đất và Người Tam Điệp”, kết quả trao 01 giải đặc biệt, 2 giải A và 04 giải B cho 07 ca khúc; trao 01 giải A, 02 giải B và 04 giải C cho 07 tác phẩm ảnh

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã có 4 ý kiến phát biểu, nhất là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã khẳng định: trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là các đồng chí Thường trực Thành ủy, từ đó nỗ lực, quyết tâm cao, nhiều nội dung mới được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Tuyên giáo đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế mà Ban Tuyên giáo Thành ủy cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cảm ơn các ý kiến phát biểu của các đồng chí tại Hội nghị, nhất là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp thu các ý kiến của các đồng chí để bổ sung vào báo cáo; từ đó đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp sát, phù hợp nhằm tham mưu thực hiện hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố năm 2023. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình thực tế của thành phố để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố. Trong tâm, trước mắt trong thời gian tới là tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với quy ước của thôn tổ dân phố; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2023 do Tỉnh ủy xác định: “Giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất”…

Hoàng Bình

 

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663742

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 48