Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 23/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thứ Hai, 29/01/2024 182 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 29-1, UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố chủ trì Hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố; Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức Văn phòng – Thống kê các phường, xã; đại diện các tập thể cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, công tác thi đua khen thưởng của thành phố Tam Điệp đạt hiệu quả thực chất, hướng mạnh về cơ sở. Từ đây, đã tạo động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, đóng góp quan trọng, rõ nét vào những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Các phong trào thi đua nòng cốt như: “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… cùng các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh phát động đã trở thành động lực của sự phát triển. Thành phố đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trong năm 2023, thành phố đã triển khai thực hiện các dự theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông-Tây tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đã hoàn thành đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại khu vực Đồi Ba Mào thuộc địa bàn xã Quang Sơn, Yên Sơn và khu vực chân Núi Vàng, thôn 1, xã Đông Sơn.

Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” UBND thành phố đã phân nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 03 xã với tổng số vốn là 1.362 triệu đồng. Tập trung hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách thành phố để các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao với tổng số vốn là 23.500 triệu đồng. Đến nay, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Yên Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đoàn công tác của Tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Yên Sơn. Trong năm 2023 có 03/03 thôn đăng ký xây dựng thôn NTM kiểu mẫu (thôn Sòng Vặn, thôn Tân Nam, xã Quang Sơn; thôn Yên Đồng, xã Yên Sơn) đạt yêu cầu thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” thành phố đã triển khai hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã nâng lên đạt 74,1triệu đồng; trên địa bàn thành phố giảm còn 89 hộ nghèo với tỷ lệ 0,45% và 141 hộ cận nghèo với tỷ lệ 0,72%.

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm sâu sát, thực hiện có hiệu quả nếp sống văn hóa ở khu dân cư; tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Trong năm 2023 có 117/120 khu dân cư đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, 09 khu dân cư tiêu biểu 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (2019-2023). Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án cải tạo và xây dựng tổ hợp nhà Bảo tàng và Thư viện thành phố và tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ xây mới, nâng cấp và mở rộng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Với những thành tích đã đạt được, Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Tam Điệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Nhân dân và cán bộ phường Bắc Sơn được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 04 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 10 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;  UBND thành phố tặng Giấy khen cho 42 tập thể, 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến" cho 8 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 23 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 66 cá nhân.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Do vậy, cần phải có sự nỗ lực rất cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; bố trí nguồn lực phục vụ xây dựng hạ tầng đô thị đáp ứng đủ các tiêu chí đô thị loại III, tiến tới tiêu chí đô thị loại II; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế... Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những mô hình mới, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất, hành động dũng cảm, sáng tạo, nhằm động viên, khuyến khích, tạo phong trào thi đua sôi nổi, nhân rộng các điển hình tiến tiến. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trước mắt, đề nghị các cấp uỷ, chính quyền các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cho Nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thương Thương

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
670597

Trực tuyến: 13

Hôm nay: 908