Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 13/06/2024 3012 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 2 đánh giá )

     Sáng 12/6, tại Hội trường thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam".
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy kết nối trực tuyến tới các điểm cầu ở các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với gần 30.000 đảng viên tham gia. 

Dự hội nghị tại hội trường Tỉnh ủy có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

    Về phía điểm cầu thành phố Tam Điệp có đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí UV BCH Đảng bộ thành phố; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cán bộ, đảng viên khối cơ quan có trụ sở làm việc tại khuôn viên Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. 

       
Quang cảnh và các đại biểu dự hội nghị.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung cốt lõi bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết ra đời trong bối cảnh quan trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chia thành 3 phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đây là bài viết rất tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược, khoa học, được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ và được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Toàn bộ đường lối chiến lược, sách lược của Đảng đã được thể hiện trong bài viết có giá trị như kim chỉ nam trong quá trình phát triển tư duy và hoạt động thực tiễn của Đảng. Bài viết của Tổng Bí thư đã làm rõ nhiều quan điểm chủ đạo của Đảng ta tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Là tác phẩm rất quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn nên ngay sau khi công bố đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trở thành nội dung của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.


GS.TS Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam"".

      Cũng tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú trực tiếp truyền đạt nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"". Trong đó nêu bật những nội dung cốt lõi của tác phẩm như: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại Việt Nam vì độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.  Với các nội dung được đề cập trong tác phẩm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt, tập trung làm sáng tỏ "bản sắc đối ngoại "cây tre Việt Nam": gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Khẳng định đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính tri, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị-kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế… Đây là những tư tưởng, quan điểm được Tổng Bí thư rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên đây là 2 tác phẩm có giá trị tư tưởng và lý luận sâu sắc, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ, toàn diện về quá trình ra đời, vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc và quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và triển khai đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề nội dung, giá trị cốt lõi 2 tác phẩm cho những cán bộ, đảng viên chưa được học tại hội nghị này để những nội dung cốt lõi của 2 tác phẩm thực sự lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của mỗi cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên hiểu và tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng cũng như những tư tưởng, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

    Đồng chí đề nghị, việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, sâu rộng gắn với các nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Cụ thể hóa tinh thần 2 tác phẩm bằng việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Cần nắm bắt tình hình dư luận để kịp thời chỉ đạo định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo các cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung các tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phần tử phản động… Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nói chung và thành tựu đối ngoại của Việt Nam nói riêng sau gần 40 năm đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  chủ động tổ chức tọa đàm, nghiên cứu khoa học, bổ sung vào nội dung giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, của trung tâm từ đó giúp cho các đối tượng học viên nắm vững tinh thần cơ bản, nội dung cốt lõi trong các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

         Tố Lan 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
702304

Trực tuyến: 58

Hôm nay: 954