Chiều ngày 30/10/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020

Thứ Bảy, 31/10/2020 307 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 30/10/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Chiều ngày 30/10/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

      Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đình Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ,, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Lao đông Thương binh và Xã hội thành phố; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường.

        Trong 9 tháng đầu năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã tập trung chỉ đạo phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố phối hợp với các phòng, ban, tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 đạt được những kết quả tích cực, tính đến ngày 30/9/2020: Tổng nguồn vốn là 142.714 triệu đồng, tăng 7.288 triệu đồng so với năm 2019 (trong đó: Nguồn vốn Trung ương 101.764 triệu đồng, giảm 3.961 triệu đồng so với năm 2019. Nguồn vốn địa phương 17.822 triệu đồng, tăng 5.750 triệu đồng so với năm 2019. Huy động vốn của các tổ chức và cá nhân là 16.421 triệu đồng/18.149 triệu đồng, đạt 68,56% kế hoạch tăng 3.771 triệu đồng so với năm 2019. Huy động thông qua các tổ chức TK&VV là 6.708 triệu đồng, đạt 101,2 % kế hoạch tăng 1.007 triệu đồng so với năm 2019. Số dư tiền gửi bình quân là 1.791.000 đồng/hộ tăng 395.000 đồng/hộ so với năm 2019); tổng dư nợ là 142.182 triệu đồng/3.691 hộ, đạt 98,64% kế hoạch, tăng so đầu năm 6.875 triệu đồng, tỷ lệ tăng 5,08%; Doanh số cho vay 9 tháng là 49.582 triệu đồng/1.258 hộ, chủ yếu tập trung vào các Chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Chương trình cho vay tạo việc làm, nhà ở xã hội; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường… Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại trung tâm và điểm giao dịch xã đều đạt so với kế hoạch. Duy trì và thực hiện có hiệu quả 162 tổ TK&VV, chất lượng tín dụng tốt; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

       Trong Quý IV/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trọng tâm là tham mưu cho Thành ủy, HĐND & UBND thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền 02 tỷ đồng ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách theo Công văn số 603/UBND-VP5 ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Đồng thời phối hợp với hội, đoàn thể kiểm tra việc thực hiện cho vay ủy thác...

       Tại hội nghị, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay.

       Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Vũ Đình Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2020, trong đó tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và cấp ủy chính quyền, địa phương liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn. Tập trung kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ủy thác. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, phường; củng cố nâng cao chất lượng Tổ TK&VV. Phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức Hội đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Nâng cao trách nhiệm công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác giám sát từ xa. Phối hợp với các xã, phường nắm bắt nhu cầu vốn vay, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố./. 

 Nguồn: Phòng VHTT

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663274

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 438