Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Phỏng vấn Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trước thềm Đại hội Công đoàn thành phố Tam Điệp lần thứ IX

Thứ Ba, 04/07/2023 4671 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

          Trong ngày 5/7, Đại hội Công đoàn Thành phố Tam Điệp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra. Đây không chỉ là sự kiện lớn của toàn thể công nhân, viên chức, người lao động trong toàn thành phố mà còn là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội. Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Trước thềm Đại hội, Phóng viên Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh Thành phố đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Đỗ Hoàng Oanh, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố về những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua và những định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Hoàng Oanh, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

Phóng viên:  Thưa đồng chí, nhiệm kỳ qua đã ghi dấu với rất nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của các cấp công đoàn. Vậy xin đồng chí cho biết những dấu ấn nổi bật trong thời gian qua?

Đồng chí Đỗ Hoàng Oanh: Nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và LĐLĐ tỉnh, hoạt động Công đoàn thành phố Tam Điệp đã đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. 9/9 chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt. Nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung thực hiện. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức HN CBCC đạt 100%, tỷ lệ các doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ bình quân 72,2%/năm vượt chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra; tỷ lệ các doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đạt trên 70%. Các CĐCS thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể, quan tâm thương lượng những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so quy định của pháp luật. Có 27/36 doanh nghiệp ký kết được TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 75% (vượt 5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII). Phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực giải quyết 04 vụ ngừng việc tập thể, đảm bảo việc làm cho người lao động và hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp; các kiến nghị đề xuất của người lao động cơ bản được giải quyết, tiền lương và một số chế độ phúc lợi được tăng lên.LĐLĐ thành phố tham mưu tổ chức thành công chương trình đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên và cán bộ công đoàn (tháng 5/2022). Công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong đoàn viên, CNVCLĐ. LĐLĐ thành phố đã sáng tạo, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; phổ biến, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong nhieemk kỳnLĐLĐ thành phố đã tổ chức 602 cuộc tuyên truyền cho 64.934 lượt CNVCLĐ, đạt tỷ lệ 104% vượt chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra. Hoạt động “Tháng công nhân” gắn với “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” hằng năm được khiển khai trở thành điểm nhấn của hoạt động công đoàn thành phố. Nhân dịp Tháng công nhân, LĐLĐ thành phố đã thăm hỏi 238 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với số tiền 117 triệu đồng; tổ chức 16 cuộc tuyên truyền pháp luật, chăm sóc sức khỏe; tổ chức ngày hội đoàn viên, ngày hội công nhân lao động; thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ... thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Các hoạt động xã hội được các cấp công đoàn quan tâm: trong nhiệm kỳ, đã vận động đoàn viên ủng hộ các quỹ với số tiền gần 3 tỷ đồng; tuyên truyền vận động 1.450 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 1.280 đơn vị máu. Phong trào thi đua yêu nước từng bước đổi mới; các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tiếp tục thực hiện tốt. Trong 5 năm, có 886 đề tài, sáng kiến của CNVCLĐ được công nhận với giá trị làm lợi trên 2 tỷ đồng, trong đó: 530 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở; gần 200 đề tài, sáng kiến cấp thành phố và cấp tỉnh; có 05 đề tài, sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo vượt 56,4% chỉ tiêu NQ đại hội VIII; có 519 sáng kiến tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được các cấp công đoàn thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ, thành lập mới 12 CĐCS (đạt chỉ tiêu Đại hội VIII), kết nạp 1.563 đoàn viên, (vượt 213 % chỉ tiêu Đại hội VIII); tổ chức được 21 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 3.092 lượt cán bộ công đoàn. Hằng năm, bình quân có 90% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%; không có CĐCS xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, Đạt chỉ tiêu Đại hội VIII.Trong nhiệm kỳ có 242 đoàn viên ưu tú được các CĐCS giới thiệu cho cấp ủy các cấp xem xét, bồi dưỡng; 185 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, vượt chỉ tiêu Đại hội VIII đề ra. Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập mới 09 ban nữ công; 780 lượt cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công được tập huấn về công tác bình đẳng giới; các cấp công đoàn tổ chức được 203 cuộc tuyên truyền cho 20.320 lượt nữ CNVCLĐ về chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho 39.662 lượt nữ CNVCLĐ; lắp đặt 2 phòng vắt trữ sữa tại các công ty có đông lao động nữ. Hằng năm, có 90-95% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp (Vượt chỉ tiêu Đại hội VIII).

Phóng viênĐể phát huy những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đối với người lao động, khắc phục tính hình thức trong tổ chức các phong trào thi đua thực sự thu hút công nhân viên chức lao động thì trong nhiệm kỳ 2023-2028 tới, LĐLĐ Thành phố sẽ có những phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Hoàng Oanh: Phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2023-2028 với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển", Công đoàn thành phố đã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể và phương hướng chung, đó là:

           Thứ nhất: Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

            Thứ 2. Huy động nguồn lực để thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi đoàn viên. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

            Thứ 3. Nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân viên chức lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Thứ tư: Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn và các cuộc vận động góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thứ 5. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ 6. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong nữ CNVCLĐ; nâng cao chất lượng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Thứ 7. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Phối hợp tốt với các cơ quan trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội

Thứ 8.  Thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Thứ 9. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới.

Phóng viên: Thành phố Tam Điệp là 1 thành phố trẻ, năng động và hiện đại với trên 15000 đoàn viên, người lao động đứng trong đội ngũ tổ chức Công Đoàn. Vậy để khẳng định quyền lợi và chăm lo bảo vệ chính sách cho người lao động được minh bạch và có cuộc sống tốt hơn. LĐLĐ Thành phố sẽ có những giải pháp gì để người lao động yên tâm công tác và ngày càng thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tại Thành phố thưa đồng chí ?

Đồng chí Đỗ Hoàng Oanh: Chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và người lao động là chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn. Chính vì vậy LĐLĐ Thành phố luôn đặt nhiệm vụ này lên vị trí hàng đầu trong hoạt động của LĐLĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố xác định làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động để họ thêm gắn bó với hoạt động công đoàn. Đặc biệt, Thành phố Tam Điệp là 1 thành phố trẻ, năng động và hiện đại trước những yêu cầu đặt ra của tình hình mới để người lao động yên tâm công tác và ngày càng thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tại Thành phố thì các cấp Công Đoàn trên địa bàn cần phải tập trung đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong đó, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động với phương châm hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; nâng cao tỷ lệ đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của Công đoàn. Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin người lao động. Vì vậy mà trong nhiệm kỳ qua hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và người lao động trên địa bàn Thành phố đã có nhiều đổi mới, được triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả và có nhiều cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả rõ nét và dấu ấn trong hoạt động công đoàn. Tiêu biểu như Chương trình “Tết sum vầy” và hoạt động chăm lo cho đoàn viên đạt kết quả nổi bật, có sức lan tỏa lớn. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn thành phố đã hỗ trợ 3.931 suất quà trị giá 3,622 tỷ đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 115 suất quà trị giá 57,5trđ cho NLĐ đón Tết tại nhà trọ, hỗ trợ vé xe cho 281 lượt NLĐ xa quê về đón Tết với số tiền 44 triệu đồng. Các cấp công đoàn thành phố đã vận động, quyên góp, ủng hộ 83 đoàn viên bị ốm đau, tai nạn đột xuất với số tiền 1,085 tỷ đồng.  Chương trình vận động hỗ trợ xây, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” tiếp tục được triển khai hiệu quả với 29 đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa  nhà ở với số tiền là 1,524 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi và trao quà cho 316 lượt đoàn viên là con liệt sỹ, con thương binh nặng với số tiền 104,4 triệu đồng nhân ngày Thương binh, liệt sỹ. LĐLĐ thành phố đã ký chương trình hợp tác với 04 đơn vị và triển khai các chương trình do LĐLĐ tỉnh ký kết đến 100% các CĐCS. Có 4.567 lượt người được thụ hưởng từ các chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với số tiền hưởng lợi là 458,65 triệu đồng. Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ thành phố đã phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch và kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam đến đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng: Có 2.721 NLĐ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với số tiền 2,042 tỷ đồng; 100% người lao động được nhận hỗ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ; 513 đoàn viên được nhận hỗ trợ với số tiền 258,5trđ theo Quyết định số 3749 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; các cấp công đoàn hỗ trợ cho CNLĐ ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 với tổng số tiền 431trđ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Đại hội Công đoàn là một trong những sự kiện chính trị quan trọng đối với đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Thành phố. Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2023- 2028 đến thời điểm này đã được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Đỗ Hoàng Oanh: LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức đại hội ở  83 CĐCS. Đại hội lần này sẽ có 170 đại biểu đại diện cho hơn 14 nghìn đoàn viên công đoàn. Đã thành lập 03 tiểu ban phục vụ đại hội: Tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức, tuyên truyền về đại hội. hoàn thành các văn kiện đại hội; công tác nhân sự; tuyên truyền về đại hội. Đến thời điểm này cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn Thành phố rất phấn khởi và sẵn sàng hướng về Đại hội Công đoàn  thành phố Tam Điệp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, vào ngày 5/7 sắp tới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí !  Vâng ! Với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Tin tưởng rằng, Đại hội Công đoàn thành phố Tam Điệp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ thực sự là ngày hội, quy tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của toàn thể đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia thực hiện thắng lợi phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng thành phố Tam Điệp ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tố Lan

 

 

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663347

Trực tuyến: 37

Hôm nay: 511