Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ Hai, 18/07/2022 256 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 18/7, tại phòng hội thảo nhà văn hóa thành phố, Thành ủy Tam Điệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực cải cách tư pháp, công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo thành phố; các đồng chí thành viên Bộ phận tham mưu, giúp việc cho Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng; Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường.

6 tháng đầu năm 2022, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và  những biểu hiện chệch hướng, suy thoái. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định và giữ vững; tình hình tội phạm được kiểm soát chặt chẽ; các vụ việc phức tạp được tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, không phát sinh điểm nóng; hoạt động của các tôn giáo cơ bản tuân thủ pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; kiểm soát hiệu quả tình hình dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; các hoạt động kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, 40 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tam Điệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, tư pháp trong hoạt động điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy trình của pháp luật, không để xảy ra oan, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Công tác tiếp dân đi vào nền nếp; các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân được người đứng đầu các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo giải quyết. Thực hiện theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ ở cả 2 cấp. Bí thư Thành ủy tổ chức 6 ngày tiếp công dân; Bí thư Đảng ủy các xã, phường chủ trì tiếp 6 lượt công dân, tiếp nhận 6 vụ việc và đã giải quyết xong 4/5 vụ việc thuộc thẩm quyền; cấp chính quyền tiếp 99 lượt công dân/ 94 người; tiếp nhận 56 đơn và sau khi phân loại, xử lý đã giải quyết xong 35 đơn/51 đơn thuộc thẩm quyền.

Công tác tôn giáo tiếp tục được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được tăng cường, các đề nghị chính đáng của các tổ chức tôn giáo được xem xét, giải quyết kịp thời. Các vị chức sắc tôn giáo tích cực tuyên truyền bà con có đạo, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng, xuyên tạc chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước, giúp bà con thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu Kết luận hội nghị,

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2022 dự báo tình hình sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhất là về kinh tế do đó sẽ tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tiêu cực, tội phạm nhưng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng cao đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố cần vào cuộc quyết liệt. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn các cơ quan trong khối Nội chính, cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh các cấp góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; cương quyết không đền bù những tài sản, vật kiến trúc, cây cối hình thành sau khi đã có kế hoạch giải phóng mặt bằng; Ủy Ban kiểm tra, thanh tra các cấp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất, chuyên đề nếu có dấu hiệu vi phạm để giải quyết và xử lý sớm những sự việc phát sinh ngay khi mới manh nha; Các cấp uỷ, chính quyền, các ngành cần nắm chắc tình hình Nhân dân, chủ động nắm chắc vấn đề, bám sát địa bàn, phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân đúng theo quy định; công khai lịch tiếp công dân; từng bước tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính; giữa các cơ quan nội chính với cấp ủy, chính quyền các điạ phương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu...tổ chức diễn tập CH-CQ1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với phường Trung Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn và xã Quang Sơn. Tăng cường công tác cải cách tư pháp; … đối với công tác tôn giáo cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền; các ngành chức năng nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức, cơ sở tôn giáo; kịp thời phát hiện và giải quyết những phát sinh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ cơ sở theo thẩm quyền; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; xem xét, giải quyết các đề nghị chính đáng có liên quan đến đất đai, xây dựng của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm thăm hỏi, động viên, tranh thủ chức sắc các tổ chức tôn giáo, tạo sự đồng thuận của đồng bào tôn giáo với chính quyền các cấp./.

                                                                                                                                                                                                Kim Dung

                                                                            

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663346

Trực tuyến: 37

Hôm nay: 510