Với tinh thần quyết tâm cao nhất, Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ thành phố Tam Điệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp đã sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Thứ Sáu, 21/05/2021 411 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ thành phố Tam Điệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ thành phố Tam Điệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xác định cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên cấp ủy, chính quyền thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử, thành phố Tam Điệp đã chủ động triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị toàn diện cho cuộc bầu cử bầu. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định của Luật bầu cử.

Lãnh đạo Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại phường Tây Sơn.

Ban chỉ đạo cuộc bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường, xã, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Bí thư Thành ủy - Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố; đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch UBBC thành phố cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị bầu cử. Qua kiểm tra 9/9 phường, xã với 63 khu vực bỏ phiếu đến nay mọi công việc liên quan đến bầu cử đều được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ và tiến hành các bước theo luật định, một số nội dung được một số phường, xã và các khu vực bỏ phiếu triển khai sớm trước so với kế hoạch từ 3-5 ngày, cũng qua kiểm tra đã kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Theo đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành quy trình các bước hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng và tiến hành bàn giao danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và các phường, xã cho UBBC cùng cấp đúng thời gian quy định của pháp luật.

Việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành đúng trình tự thủ tục, UBBC thành phố đã niêm yết và chỉ đạo các phường, xã tổ chức niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu cử 3 đại biểu; niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình để bầu cử 3 đại biểu; công bố và niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử 49 người ứng cử tại 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 30 đại biểu; UBBC các phường, xã đã lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử 331 người ứng cử tại 54 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 196 đại biểu.

Thành phố đã hoàn thành việc tổ chức 80 hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, với 7.780 lượt cử tri tham dự, có 263 ý kiến phát biểu. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện đảm bảo cho các hội nghị được thực hiện đúng quy định cũng như công tác phòng chống dịch Covid - 19. Những người ứng cử và cử tri đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn và cởi mở.

Một số hình ảnh niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri đã được UBND các phường, xã đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã và tại khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri trên phương tiện thông tin để nhân dân biết và kiểm tra, đối chiếu, đóng góp ý kiến, tính đến ngày hôm nay thành phố có 47.316 cử tri đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Một số hình ảnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố các đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, trên các địa bàn thành phố Tam Điệp, đâu đâu cũng rộn ràng không khí chuẩn bị cho Cuộc bầu cử; cờ Tổ quốc, cờ Đảng, các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được treo khắp các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng, trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh cờ hoa rực rỡ trên các tuyền đường chính của thành phố và các phường, xã

 Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thiết kế, làm mới và thay thế 10 cụm pano tấm lớn và gần 200 pano tấm nhỏ, với tổng diện tích trên 810 m2; bổ sung 20 cụm mô hình, banzon, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử khu vực trung tâm thành phố; treo trên 800 cờ các loại. UBND các phường, xã đã tổ chức tuyên truyền rực rỡ trực quan khu trung tâm, treo trên 600 băng zôn, khẩu hiệu, cắm 4200 cờ chuối, vận động các hộ gia đình treo hơn 16.000 cờ các loại tại khu dân cư, đường phố. Thiết kế, trang trí xe ô tô truyên tuyền lưu động trên địa bàn thành phố, thông báo, vận động nhân dân tham gia bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trên hệ thống đài truyền thanh thành phố, các phường, xã, tại các khu vực bỏ phiếu, trên Trang thông tin điện tử thành phố, các thiết bị điện tử, của các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh 9 phường, xã (trong đó nâng cấp 4 máy phát, thay mới 76 cụm loa, sửa chữa 25 cụm loa). Biên tập phát 148 tin, bài, phóng sự phát thanh; 125 tin, bài báo điện tử; 58 tin, bài phóng sự truyền hình; xây dựng chuyên mục “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” mỗi ngày phát thanh 60 phút với các nội dung pháp luật về bầu cử, thông báo về danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND các cấp, các hoạt động về bầu cử của thành phố, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Biên soạn 2 vioclip, 11 khẩu hiệu trên cổng trào điện tử, 30 tin bài trên Trang thông tin điện tử của thành phố. Cấp phát 140 USB và 70 đĩa CD File Mp3 của 13 chương trình tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật về bầu cử, các bài hát cổ động về cuộc bầu cử cho UBBC các phường và tại 63 khu vực bỏ phiếu cùng trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Công tác tuyên truyền được các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh thông qua các hội nghị, hội nghị báo cáo viên, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Hiện nay các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các khu dân cư đã tổ chức các hội nghị mạn đàm về cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên - cử tri gương mẫu thực hiện quyền bầu cử.

Các điều kiện khác để phục vụ cho công tác bầu cử cũng được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ;  UBBC thành phố đã đóng mới 63 hòm phiếu chính, 63 hòm phiếu phụ và 63 hòm phiếu dự phòng trường hợp phát sinh dịch bệnh covid - 19; làm mới bảng niêm yết danh sách cử tri, bảng niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp phát tới các khu vực bỏ phiếu. Chuẩn bị 199 con dấu các loại của các tổ chức phụ trách bầu cử; hơn 300 bộ tài liệu để phục vụ Hội nghị triển khai công tác bầu cử. Đặc biệt đã biên soạn và in để cung cấp tới các phường, xã và các tổ chức phụ trách bầu cử các tờ tiểu sử tóm tắt, quyển tiểu sử mạn đàm, danh sách của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Một số hình ảnh trang trí khu vực bầu cư

Các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang, trang trí trang trọng, cờ hoa, khẩu hiệu thống nhất, đồng bộ theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ, sơ đồ phòng bỏ phiếu, tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền, các biểu mẫu, văn phòng phẩm, biển chỉ dẫn, vật dụng, nhu cầu thiết yếu phục vụ bầu cử đã được chuyển kịp thời tới các địa phương và cấp phát và đầy đủ cho các tổ bầu cử và sẵn sàng cho Ngày bầu cử.

Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền và nghiệp vụ bầu cử cho hơn 300 cán bộ là lãnh đạo các phường, xã, các thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, sau hội nghị tập huấn, UBBC thành phố đã quyết định trưng dụng 21 cán bộ, công chức, viên chức của một số phòng, ban tham gia tổ tổng hợp kết quả bầu cử; phân công 31 cán bộ, công chức phụ trách, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử tại địa bàn các phường, xã.

Thực hiện văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố. Nội dung tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhằm kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, lây lan khi thực hiện công tác bầu cử; thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch đối với toàn bộ cử tri trong ngày bầu cử; tổ chức phương án bầu cử tại khu vực bỏ phiếu; phương án bầu cử cho người đang thực hiện cách lý tại nhà, tại các khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế điều trị bệnh nhân.

Công tác An ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị nội bộ được đảm bảo, công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm được chủ động, lực lượng công an có biện pháp giám sát, quản lý, xây dựng và tập luyện các phương án tác chiến để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và nhân dân. Đến nay tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo giữ vững và ổn định, không xảy ra những điểm nóng, phức tạp, bất ngờ; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và những người ứng cử.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chủ động, chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, sự đồng thuận của nhân dân và cử tri, thành phố Tam Điệp đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021 và chúng ta có thể tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố thực sự là ngày hội non sông – ngày hội của toàn dân và sẽ thành công tốt đẹp./.                     

Chủ nhật, ngày 23.5.2021, cùng với cử tri cả nước, 47.316 cử tri thành phố Tam Điệp sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

                                                                                                                                                          Nguồn: Ban biên tập

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663287

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 451