Những ngày này thành phố Tam Điệp hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 16/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Năm, 21/01/2021 290 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Những ngày này thành phố Tam Điệp hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này thành phố Tam Điệp hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đơn vị, trên khắp các tuyến phố đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hồng kỳ, pano, áp-phích, biểu ngữ, khẩu hiệu, tranh cổ động.

Cụm pano cầu ghềnh 

Tuyến cờ đỏ đường Yên Bình

Banzon, cờ đường Đồng giao, đường Hồ Xuân Hương

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp cho thành công của Đại hội XIII của Đảng.

                                                                                                                                                                                                                          Ban biên tập

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663287

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 451