Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tôn giáo năm 2023 

Thứ Năm, 11/01/2024 514 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 10-1, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, công tác tôn giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tôn giáo thành phố dự, chỉ đạo hội nghị; đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, thành viên BCĐ thực hiện công tác tôn giáo thành phố; thành viên bộ phận chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng; lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Văn phòng Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường dự hội nghị.
 
 Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tôn giáo thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu.
 
Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.
 
Năm 2023, Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính đã chủ động tham mưu kịp thời cho cấp uỷ tập trung chỉ đạo toàn diện, đồng bộ công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Các cấp ủy kịp thời cụ thể hóa triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; quân sự, quốc phòng được giữ vững. Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo công khai, công bằng, đúng luật. Tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn thành phố. Công an thành phố tích cực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng chống tội phạm, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số. Các chế độ chính sách đối với các đối tượng được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo có chuyển biến tích cực. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
 Công tác tôn giáo, tín ngưỡng được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định, tạo được sự đồng thuận của các chức sắc, tín đồ, phật tử và nhân dân. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản diễn ra bình thường, tuân thủ theo quy định của pháp luật và nghi lễ tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng được tăng cường. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong nhân dân và tín đồ các Tôn giáo được ổn định. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các Tôn giáo đoàn kết, thân thiện, tin tưởng, tích cực tham gia cùng với cấp uỷ, chính quyền tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện nhân đạo. Những đề nghị, kiến nghị chính đáng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình, không xẩy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 
Tại hội nghị, đã có 10 đại biểu phát biểu tham luận. Nội dung tham luận tập trung phân tích, minh chứng rõ nét hơn những kết quả đạt được; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, công tác tôn giáo.
Phát biểu chỉ đạo và Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố chỉ rõ: Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do suy thoái kinh tế và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tiễn, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động triển khai quyết liệt, trách nhiệm, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% các chỉ tiêu đã đề ra; kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, duy trì tăng trưởng khá; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh quốc phòng được giữ vững. hệ thống chính trị không ngừng được củng cố trong sạch, vững mạnh; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt là có nhiều điểm sáng, điểm nhấn ấn tượng trong công tác thu ngân sách; giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, các nhà trường, thiết chế văn hóa,... Việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp sếp đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở đảm bảo phát huy năng lực, sở trường công tác, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật; những đề nghị chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của hiện tượng tôn giáo mới được giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả được, vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là những vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng có lúc, có việc chưa linh hoạt, chưa sâu sát, quyết liệt. Việc triển khai công tác quản lý đền Dâu, đền Quán Cháo theo mô hình mới có việc chưa đảm bảo tiến độ. Việc nắm bắt tình hình, kiểm soát hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới có việc chưa hiệu quả. Việc giải quyết đơn thư kiến nghị của nhân dân còn lúc, có việc chưa hiệu quả. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm không đúng quy định có nơi, có lúc chưa triệt để. Tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được của một số ít cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, nhất là công chức địa chính phường, xã có mặt còn hạn chế. 
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ: Năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh, thành phố tiếp tục gặp khó khăn; an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tác động tiêu cực nhiều chiều đến việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường triển khai, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố. Chủ động nắm tình hình ở cơ sở, các vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo đầy đủ và trung thực với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để có biện pháp chỉ đạo xử lý hiệu quả. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vi phạm đất đai tại khu vực Đồi Ba Mào thuộc địa bàn xã Quang Sơn, Yên Sơn và khu vực chân Núi Vàng, thôn 1, xã Đông Sơn ngay trong quý I/2024. Triển khai nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử - văn hóa Đền Dâu, Đền Quán Cháo theo mô hình mới ngay từ tháng 1/2024. Giao Công an thành phố tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, chủ động triển khai các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống  các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, cá độ, lô đề; tăng cường phòng chống mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép. Giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thanh thành phố, Đảng ủy phường Yên Bình tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường về việc thực hiện công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa theo mô hình mới theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt, tập trung chỉnh trang đô thị, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón Tết. Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán tập trung cao cho sản xuất ngay từ ngày đầu tháng đầu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024.
Thương Thương – Vũ Điệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
664235

Trực tuyến: 39

Hôm nay: 541