Ngày 08/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 21/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành ủy Tam Điệp tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Thứ Năm, 08/07/2021 329 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 08/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày 08/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thành ủy, Chủ  tịch HĐND thành phố dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách địa bàn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí chủ tịch UBND các phường, xã và các đồng chí phóng viên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh.

​​​​​​

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời tiết nhất là đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chương trình công tác năm 2021, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động, tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, quân và dân thành phố đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn địa bàn thành phố đạt 99,95%; bầu một lần đủ số lượng, đã bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội khóa XV, 03 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND thành phố và 196 đại biểu HĐND cấp xã, phường; các đại biểu trúng cử đạt tỷ lệ phiếu bầu cao; không đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm; sau bầu cử, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố và HĐND các phường, xã. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đến nay, tình hình dịch trên địa bàn thành phố được kiểm soát tốt, không ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy và chức Phó Bí thư Thành ủy Tam Điệp, nhiệm kỳ 2020-2025... Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp tạo chuyển biến tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt đầy đủ sâu sắc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Thành ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Thành ủy về lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất đa canh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 26/4/2021 của Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị thành phố, giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo thực hiện công tác kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, quy định; kết nạp đảng viên mới, đạt 55,4% kế hoạch; chỉ đạo thành lập 01 chi bộ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.  Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Công tác dân vận được đẩy mạnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố. Hoạt động của HĐND, UBND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án quy hoạch phát triển đô thị, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 để tạo nguồn thu, từng bước đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị. Công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đặc biệt dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Kịnh tế tiếp tục phát triển, sản xuất thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được mùa. Thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm có nhiều cố gắng. Đến ngày 30/6/2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.702 triệu đồng, đạt 48,8% kế hoạch, trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất)  102.322 triệu đồng, đạt 56,3% kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới, hoạt động có hiệu quả; công tác giáo dục, y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân tiếp tục được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân được cải thiện…
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm 6 tháng đầu năm và yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, trọng tâm là: (1) Tập trung cao độ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là. Tiếp tục thực hiện hiệu quả ”mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. (2) Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tập trung hoàn thành công tác GPMB các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đô thị, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, chuẩn bị điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2021. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã huy động tổng hợp các nguồn lực từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo phương án đã phê duyệt. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền kỳ họp thứ nhất Quốc hội khá XV và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn ở tất cả các cấp học. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân... Tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh. (3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thí điểm mô hình ”Chính quyền số cấp huyện” trên địa bàn thành phố. (4) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo rà soát, bổ sung và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Chỉ đạo xây dựng, ban hành 02 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố: Nghị quyết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, tiến độ. Nghiên cứu, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. (5) MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung, hình thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố với tinh thần chủ động, quyết liệt, hướng mạnh về cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.
                                                 

                                                          Ban biên tập

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
668072

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 353