Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 24/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành uỷ Tam Điệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Ba, 09/01/2024 1058 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 8-1, tại hội trường thành phố, Thành uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị; đại biểu lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Thành ủy viên; bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo MTTQ, các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố, Thường trực Đảng ủy xã, phường, các đồng chí đảng viên được biểu dương, khen thưởng tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được xem video phóng sự phản ánh những kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố trong năm 2023; nghe đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.

Báo cáo tổng kết đã chỉ rõ: Năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã bám sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt các mặt công tác cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, quân và dân thành phố đã đạt được kết quả tương đối toàn diện, rõ nét trên các lĩnh vực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2023. 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành hệ thống văn bản để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2022. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Chỉ đạo, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 1191 ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp.  Chỉ đạo triển khai hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 đảm bảo ổn định tình hình. Bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực Thành ủy thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề nhân dân, cử tri kiến nghị, phản ánh. Tập trung chỉ đạo rà soát, kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn. Chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan tâm chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội. 

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Thành ủy đã thông báo, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chỉ định, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 69 lượt cán bộ; chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung ban hành 05 quy định về công tác cán bộ; Tiếp tục quan tâm thực hiện chủ trương bí thư, chủ tịch cấp xã không là người địa phương, hiện tại, 07/9 Bí thư đảng ủy và 05/9 Chủ tịch UBND phường, xã không phải là người địa phương. Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên (182 đảng viên) và thành lập chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố lên 6.011 đảng viên thuộc 65 tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thành phố đảm bảo đúng quy định và đạt kết quả tốt. Kết thúc năm 2023, có 64/65 tổ chức cơ sở đảng xếp loại HTTNV chiếm tỷ lệ 98,5%, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại HTXSNV đạt 18,75%.

HĐND, UBND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của UBND thành phố tiếp tục được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện được nâng lên. HĐND thành phố đã tổ chức thành công 06 kỳ họp, ban hành 43 nghị quyết; Năm 2023 chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI)  xếp thứ 2,  tăng 02 bậc so với năm 2022.

Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, hướng mạnh về cơ sở, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. 

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước phát triển. Doanh thu công nghiệp ước đạt 10.085 tỷ đồng, tăng 4,7 % so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 5.171 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 339.787 triệu đồng, đạt 129,5% so với dự toán không bao gồm khu đấu giá đặc thù ngân sách tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác năm 2023 ước đạt 180,7 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh 25,7 triệu đồng. Tổng diện tích trồng lúa năm 2023 là 930,2 ha, năng suất bình quân đạt 61,7 tạ/ha. Xây dựng 12 sản phẩm OCOP, đến nay, toàn thành phố có 30 sản phẩm OCOP, là đơn vị dẫn đầu tỉnh về số lượng sản phẩm OCOP. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo, xã Yên Sơn đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 thôn được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông-Tây tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đã hoàn thành đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại khu vực Đồi Ba Mào thuộc địa bàn xã Quang Sơn, Yên Sơn và khu vực chân Núi Vàng, thôn 1, xã Đông Sơn.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án cải tạo và xây dựng tổ hợp nhà Bảo tàng và Thư viện thành phố và tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ xây mới, nâng cấp và mở rộng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 97,5% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; giáo dục, y tế được quan tâm, tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm, việc thực hiện các khoản thu, chi đảm bảo đúng quy định. Anh sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,45%. Công tác cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; an ninh, trật tự đảm bảo, quân sự quốc phòng được tăng cường; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh của công dân được quan tâm...

Quốc phòng được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đã đạt được trong năm 2023; đồng thời, đề xuất, bổ sung các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024. 


Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2023. Đánh giá cao phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố trong việc triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội qua đó đã góp phần quan trọng cùng với tỉnh Ninh Bình hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Thành ủy cần tập chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2024, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng Ninh Bình trở thành Đô thị Di sản thiên niên kỷ tiêu biểu và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân, cán bộ thành phố Tam Điệp.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân, cán bộ thành phố Tam Điệp đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2022. 


Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao giấy khen cho các Đảng viên  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các Đảng viên  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; 41 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền.


Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh trong điều kiện khó khăn chung của tình hình thế giới và trong nước đã tác động nhiều mặt tới việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, của tỉnh, chung sức đồng lòng, chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là có nhiều điểm sáng trong công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng không có đơn thư khiếu nại, giải quyết tồn tại từ nhiều năm, những kiến nghị của Nhân dân; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trái quy định.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ, Thường trực, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh bằng các chương trình kế hoạch cụ thể, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình của địa phương do đó trong năm 2023 công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, củng cố kiện toàn, và đạt kết quả tích cực. Hệ thống chính trị của thành phố luôn kiện toàn, đổi mới; hoạt động của HĐND, UBND, MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội luôn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng đảm bảo tính nghiêm minh của đảng nhưng vẫn có tính nhân văn sâu sắc; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng. 

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, sản xuất công nghiệp của thành phố tiếp tục phát triển; doanh thu thương mại, dịch vụ tăng cao; sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, có thêm nhiều sản phẩm OCOP mới; Công ty CPTPXK Đồng Giao vẫn là lá cờ đầu, là trọng điểm sản xuất, chế biến nông sản của cả nước; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị đặc biệt là ưu tiên các công trình thiết chế văn hóa, các trường học, qua đó đã tạo diện mạo mới cho sự phát triển của thành phố; tập trung chỉ đạo quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ trên địa bàn thành phố. 

Đồng chí khẳng định một trong những nguyên nhân thành công của Tam Điệp là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối kết hợp hỗ trợ, hiệu quả của MTTQ, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đồng thời cũng biểu dương các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn cùng Nhân dân đã đoàn kết chung sức đạt được kết quả toàn diện trong năm 2023. 

Năm 2024 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, với quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025 ), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cơ quan đơn vị theo hướng linh hoạt, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng hiệu quả, thực chất, nói đi đôi với làm, phát huy mạnh mẽ vai trò của người đứng đầu; quyết tâm không lùi bước trước khó khăn. Quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cho các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; triển khai quyết liệt công tác phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, lô đề, cờ bạc; hoàn thành nhiệm vụ tuyển, giao quân, đảm bảo số lượng, chất lượn. Trước mắt, tập trung chỉnh trang đô thị, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón Tết. Sau nghỉ tết tập trung cao cho sản xuất ngay từ ngày đầu tháng đầu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2024.

                                                                                             Kim Dung-Vũ Điệp-Anh Đức

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
670766

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 133